Blijf in uw kot en kruip in uw pen!

20 Maart 2020

Blijf in uw kot en kruip in uw pen!

Fysiek vergaderen wordt moeilijk in de komende weken maar dit mag ons niet verlammen.Laat ons ervaringen en  persoonlijke verhalen delen en doe jouw voorstellen om de toekomst na Corona beter te maken!

Beste GroenPlussers,

Wat zijn het rare tijden! 
Er wordt meer en meer oorlogstaal gesproken: de nationale eenheid tegen Corona, gezondheidswerkers die in de vuurlinie staan, grenzen die gesloten worden…Zelfs onze koning Filip nam het woord om ons in oorlogstijden ‘een hart onder de riem te steken’.

Ik heb er een heel dubbel gevoel bij maar tracht trouw de voorschriften te volgen, binnen blijven, handen wassen… mijn echtgenoot Willy heeft kanker en is dus een hoog risico patiënt. We zijn plussers maar een dergelijke Corona-crisis hebben we in ons leven nooit meegemaakt.

 

65+ers in gevaar ?

Veel respect voor de bezorgdheid die onze leiders en virologen tonen voor mensen met zwakke gezondheid. Zij zijn de eerste slachtoffers van dit griepvirus. Ik heb wel moeite met de manier waarop hierbij alle  65+ers op dezelfde kwetsbare hoop worden gegooid.

De echte slachtoffers van deze Corona maatregelen zijn niet de valide grootouders die even geen bezoek krijgen van hun kleinkinderen.
De echte slachtoffers zijn de ouderen in het woonzorgcentra die geen bezoek meer krijgen, de alleenstaande ouderen die in een klein appartement wonen, niet meer naar het dienstencentrum kunnen om er ’s middags te eten…

Vele 65+ers willen hun taak als vrijwilliger verder zetten en nu het meer dan nodig is verder gaan met de  voedselbedeling, de steun in het woonzorgcentrum…

 

Een milieuvriendelijk virusje.

Merkwaardig hoe dit virus wel kan wat 100.000 den scholieren en grootouders niet konden. City trips worden afgeschaft vliegtuigen blijven aan de grond, cruises geraken niet meer vol… de CO2 uitstoot daalt voor het eerst substantieel.
De klimaatopwarming, het verlies aan biodiversiteit, het Coronavirus, het zijn allen variaties op hetzelfde thema dat van de geglobaliseerde vrijhandel.’  Eén norm geldt en dat is die van de economische groei. Klimaatopwarming, verlies aan biodiversiteit, toenemende ongelijkheid en armoede zijn hierbij onvermijdelijke neveneffecten... Of toch niet? De economische motor sputtert en moet voor het eerst zijn meerdere erkennen in de volksgezondheid.

 

Onze kritische kijk gaat dan ook niet in lock down !

In deze tijden waar het gevoel van nationale eenheid bovendrijft, zijn we geneigd om staatsmanschap te tonen en ons kritiekloos aan te sluiten bij de drastische maatregelen die nodig zijn voor onze gezondheid.
Toch moeten we vandaag meer dan ooit kritisch blijven en de toekomst voorbereiden.

 

Zoals in elke oorlogstijd zijn het de zwakkeren die de zwaarste prijs betalen!

De scholen sluiten nu voor minstens 5 weken de deuren en ouders worden opgeroepen om zelf met hun kroost oefeningen te maken. Dit zal de achterstand van kansarme en anderstalige kinderen nog vergroten. Zij hebben immers geen toegang tot de online leerplatforms en ouders kunnen hen niet begeleiden bij het maken van oefeningen.
Gedurende weken met drie kinderen binnen blijven is niet simpel maar als je in een ruime woning woont met tuin is dat toch net een ander verhaal dan wanneer je als alleenstaande moeder met drie kinderen op een tweekamerappartement woont in het centrum van de stad.
Vluchtelingen die nu in ons land toekomen staan voor de gesloten deuren van de dienst vreemdelingenzaken. In uw kot blijven klinkt voor deze mensen, net als voor de vele daklozen, vrij surrealistisch…

 

De toekomst voorbereiden, Crisissen zijn kansen!

Zowel de Europese gemeenschap als de nationale regeringen maken middelen vrij om de sociaal-economische gevolgen van deze crisis op te vangen en om, eens de crisis bedongen, de economie weer leven in te blazen.

Deze middelen mogen niet gebruikt worden om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. Dit is het uitgelezen moment om gericht de omslag te maken naar een koolstofarme economie. Extra belastingsmiddelen mogen niet ingezet worden om de winst van de grote bedrijven te verzekeren maar moeten ten goede komen aan de kleinere bedrijven en gebruikt worden om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen in plaats van te vergroten.

 

Heb jij een bijzondere ervaring in deze aparte tijden of een mooi verhaal over hoe ook ouderen positief het verschil kunnen maken in deze crisis?

Stuur je verhaal of suggestie naar [email protected].

We verzamelen  jouw verhalen en publiceren ze in onze speciale Corona nieuwsbrieven. Als de crisis is bedongen bundelen we alles in een eigen Coronaboek met goede ideeën en suggesties voor een groene en gezonde toekomst.

 

Lieve (hopelijk) virusvrije groet,

 

Mieke_Vogels_avatar.jpgMieke Vogels

Voorzitter GroenPlus