30-urenweek is haalbaar, zegt GroenPluscongres

04 Mei 2018

30-urenweek is haalbaar, zegt GroenPluscongres

Iedereen werkt, ook wie niet actief is op de arbeidsmarkt !

“Een 30 uren week creëert ruimte om te werken en daarnaast een engagement op te nemen als vrijwilliger, te investeren in de ontplooiing van eigen talenten en zorgtaken op te nemen. Ook het gezin vaart er wel bij en het is een goede remedie tegen stress en burn-out.” Dat zei Mieke Vogels in haar slottoespraak op het Congres GroenPlus. Dat verkoos haar tot voorzitter met aftredend voorzitter Hugo Van Dienderen als ondervoorzitter.

Met deze keuze versterkte het congres van GroenPlus een eis die reeds door Femma werd opgenomen en onderschreven wordt door diverse andere organisaties. 

Congres “Iedereen Werkt”

GroenPlus organiseerde zaterdag 28 april, haar tweede landelijke Congres in Gent rond het thema “Iedereen werkt”. Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman nam de taak van congresvoorzitter waar. In de mooie site van Thagaste hadden de congressisten de opdracht een 13 tal resoluties te onderzoeken die door een werkgroep, in een participatief traject met de leden, werd voorbereid. 

Samen met heel wat middenveldorganisaties wil GroenPlus het debat over werk  hoog op de politieke agenda zetten en arbeid herstellen in zijn echte waarde! Werken is immers eigen aan de mens. Hij gebruikt zijn talenten om van grondstoffen producten te maken en zo te voorzien in eigen noden en die van zijn naasten. Hij organiseert zijn leven en dat van zijn omgeving en creëert daarnaast mooie dingen zoals muziek, dans, sport, theater…

Iedereen werkt, ook wie niet actief is op de arbeidsmarkt !

20180428gplcongres030deelnemers.jpg

GroenPlus wil arbeid en arbeidsmarkt van elkaar los koppelen en pleit voor een beleid dat aan iedereen de ruimte en het respect geeft om op eigen ritme te werken. 
Dit is maar haalbaar als we ook inkomen en arbeidsmarkt deels  van elkaar scheiden en een vorm van basisinkomen invoeren. 

In het verlengde hiervan werden belangrijke thema’s onder de loep genomen zoals de uitbouw van een loonbonus en de welvaartsgarantie, het versterken van de dienstverlening door de overheid, een onderwijs dat voorbereidt op het leven, investeringen in bijkomend personeel in de zorg, het valoriseren en beter omkaderen van het vrijwilligerswerk.
 
GroenPlus omarmt met dit congres opnieuw duidelijk de transitiebeweging die van onderuit timmert aan een overgang naar een olie-arme en minder grondstof verspillende samenleving. De aanwezigen hielden ook een scherp pleidooi voor de oprichting van een COP conferentie rond sociale economie en financiële stromen naar analogie met de wereldklimaatconferenties. 

Nieuw Groenplus bestuur
Tijdens het congres werd een korte statutaire vergadering ingelast met verkiezingen voor een nieuw GroenPlusbestuur. Twee duo’s van voorzitter en ondervoorzitter dienden zich aan en het duo Mieke Vogels - Hugo Van Dienderen wonnen het pleit. Ook vier nieuwe bestuursleden werden aangesteld: Lieve Snauwaert, Hervé Devos, Kris Fierens en Nicole Van Praet

Een mooie foto-reportage door Eric Stuckmann en Jacques van Gastel van het congres vind je hier

De foto's die je wenst, kan je downloaden...