Wegwijzers tegen vereenzaming

07 Juni 2023

Wegwijzers tegen vereenzaming

Sinds de jaren 1970 vormen adviesraden klassieke participatiefora voor burgers. Doorheen de jaren kregen die raden het gezelschap van andere participatievormen: interactieve planningsvergaderingen, online bevragingen, burgerbudgetten…

In de 300 Vlaamse en 19 Brusselse gemeenten bestaan duizenden advies- en overlegstructuren, waaronder de ouderenadviesraden.
Samen goed voor een maatschappelijk engagement van tienduizenden actieve burgers, dikwijls 55-plussers.

Sommige adviesraden krijgen de kritiek dat ze te weinig aandacht besteden aan advies en te veel focussen op de belangen van verenigingen, dat ze ook niet representatief zijn voor de brede bevolking, …

Groen gelooft heel sterk in een vernieuwde vorm van participatie op het lokale bestuursniveau. We zijn dan ook steeds op zoek naar goede voorbeelden. Op donderdag 20 april 2023 bezochten we samen met Vlaams Parlementslid Ann De Martelaer de Mechelse Ouderenraad en die heeft ons toch positief verrast.

De Mechelse Ouderenraad werkt op alle domeinen waarop de stad en het Sociaal Huis actief zijn. De raad bekijkt de werking van het lokaal bestuur op een onafhankelijke manier, vanuit het perspectief van senioren. Hij doet dit ten behoeve van de volledige gemeenschap, waar alle senioren volwaardig deel van uitmaken. De Mechelse Ouderenraad is geen belangengroep van senioren, maar een adviesraad in dienst van ieders belang in Mechelen.

Het valt op dat de Mechelse Ouderenraad een open structuur heeft, met een kerngroep waarrond verschillende werkgroepen cirkelen. Eén daarvan is de ‘werkgroep eenzaamheid’, die een heel fijn project op het getouw heeft gezet, met de naam ‘Wegwijzers’. Onder impuls van de Mechelse Groenen, Anjes Dierens en Susanne van der Spiegel en onder de politieke leiding van Groenschepen Rina Rabau, vond de werkgroep van de ouderenraad een heel mooie oplossing tegen vereenzaming. Zestigplussers dichter bij elkaar brengen en wegwijs maken in het aanbod van activiteiten, organisaties en verenigingen, dat Mechelen rijk is, dat is waar het project ‘Wegwijzers’ van de Mechelse Ouderenraad om draait. Het richt zich tot leeftijdsgenoten, die nieuw zijn in Mechelen of die in de afgelopen maanden door omstandigheden alleen kwamen te staan. De stad schrijft deze personen aan met de vraag ‘of een Wegwijzer contact mag opnemen’. Tegelijkertijd polst men naar wat de interesses zijn. Vervolgens matcht men iemand uit de Ouderenraad, met dezelfde interesses en die wordt dan de 'wegwijzer' van de geïnteresseerde persoon. Hij of zij neemt telefonisch contact op voor een vrijblijvende babbel, om inlichtingen te geven of om samen iets leuks te gaan doen. De groep ‘Wegwijzers’ komt zelf om de 6 weken samen, voor meer info en om hun ervaringen te delen.

Om alles goed te laten verlopen en de Wegwijzers doorlopend te ruggensteunen, wordt een begeleiding georganiseerd door de stad Mechelen, in samenwerking met ‘Bind-Kracht vzw’, gespecialiseerd in buddywerkingen en/of steunrelaties. Die organisatie begeleidt hen bij de juiste aanpak van de steunrelaties, via de ‘Wegwijzers’.

zilverblad_2023_2_8_afb2.jpg
Susanne van der Spiegel en schepen Rina Rabau