Genoeg is Genoeg!

16 Maart 2023

Genoeg is Genoeg!

In de media was er één constante in 2022, het afgeven op ons politiek systeem. Telkens ging men mee met de waan van de dag, werden meningsverschillen uitvergroot en compromissen systematisch voorgesteld als nederlagen of halfslachtig beleid.

Het ging zover dat de zelfverklaarde specialist Ivan De Vadder, naar eigen zeggen, tot wanhoop werd gedreven door het gebrek aan beleid. Ook bij het jaaroverzicht kon hij moeilijk iets positiefs zeggen over de politiek in haar geheel. Hij bleef het bestaan van meningsverschillen, toch normaal in een  democratie, bestempelen als kibbelen.


Vergeten waren de miljarden uitgekeerde coronasteun, de gratis vaccinatiecampagne, de vermindering van de btw in de horeca, het sociaal energietarief voor twee miljoen Belgen, de energiesteun en ga zo maar door.

Als geheugensteuntje dat er wel degelijk aan beleid wordt gedaan volgt hieronder een kleine greep uit de maatregelen die per 1 januari 2023 van kracht zijn, allemaal ten gevolge van politieke beslissingen:


• “Nettolonen minstens € 600 hoger per jaar, door aangepaste belastingschalen. Lonen van meer dan een miljoen werknemers stijgen 11%.

• +/- 17.000 meewerkende echtgenoten krijgen toegang tot minimumpensioen.

Koopkrachtpremie mogelijk in winstgevende bedrijven.

• Invoering van een capaciteitstarief.

Sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas gaan omhoog.

• Invoering Europese normen voor PFAS-verontreiniging in levensmiddelen.

• Fiscaal voordeel voor installeren van laadpalen wordt verlaagd.

• Verplicht EPC voor middelgrote appartementsgebouwen.

Diesel op basis van palm- en sojaolie wordt gebannen.

Flexijobs worden uitgebreid naar verschillende sectoren. …”

Of het nu allemaal goede of slechte beslissingen zijn laat ik in het midden. Maar zet eens een andere plaat op en kijk naar wat er wél beslist is. In de wetenschap dat een compromis duizendmaal beter blijft dan een opgelegde dictatoriale maatregel die geen tegenspraak duldt. In moeilijke omstandigheden is er wel degelijk beleid, benoem dat dan ook.


Dat het huidig politiek bestel verantwoordelijk wordt gesteld voor de opkomst van rechts tot extreem rechts nationalisme is ook kort door de bocht. Zo wordt voorbijgegaan aan de toenemende individualisering, het eigen belang eerst, het wegvallen van verbondenheid, de globalisering, de vaak nefaste
invloed van de zogenaamde ‘sociale media’. En dan spreken we nog niet over de onzekerheid die gewapende conflicten over heel de wereld en de klimaatcrisis met zich meebrengen.


Kritisch zijn mag en moet, maar laten we het kind niet met het badwater weggooien. De geschiedenis leert ons waartoe het ondergraven van de democratie kan leiden.

 

Rik Holvoet