Mia Casteels

Mia Casteels

9de plaats Federaal Parlement

www.groen.be/mia_casteels

Als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en als partner van een persoon met zware beperkingen ken ik de noden van
mensen die soms in moeilijke situaties terecht komen.


Mantelzorgers moeten meer aandacht en ondersteuning krijgen. Mensen met een beperking of een aanslepende ziekte
verdienen hun plaats in de maatschappij, door aanpassingen aan infrastructuur en door financiële tegemoetkomingen.


Armoede moet bestreden worden door mensen beter te begeleiden en ze uit de neerwaartse spiraal te halen.


Zorg op mensenmaat is meer dan ooit nodig.