Kan ieder energiezuinig wonen?

24 Juni 2018

Kan ieder energiezuinig wonen?

Al onze woningen dienen zo vlug mogelijk energiezuinig te zijn, willen we maatschappelijk onze doelstellingen halen.

Al onze woningen dienen zo vlug mogelijk energiezuinig te zijn, willen we maatschappelijk onze doelstellingen halen. Goed isoleren, energiezuinige toestellen en hernieuwbare energie moeten daarvoor zorgen. De politieke ambitie dateert al van 1996. Men heeft toen geopteerd voor een (m.i. te trage) tweejaarlijkse verstrenging van de normen. Ondertussen is nog maar 6% van het Vlaamse warmtegebruik groen. Dat maakt reducering van de energiebehoefte van ons gebouwenpark alleen nog maar urgenter.

 

Nieuwbouwwoningen moeten nu voldoen aan EPB-energiepeil E40, wat overeenkomt met een 1500kWh/100m2 en voor bouwaanvragen in 2021 Energiepeil E30 (bijna energie-neutraal). Dit zorgt voor een meerprijs van nieuwbouw maar weliswaar een verantwoorde.

 Maar het aandeel bestaande woningen is groter en ze zijn de facto minder geïsoleerd.

Ook hun energieprestatie dient zo snel mogelijk verhoogd. Een EPC-rapport geeft ons zicht op de bestaande energieprestatie. Verbouwingen officieel aanvragen impliceert terecht verplicht voldoen aan specifieke daarvoor opgestelde normen.

 (klik op de afbeelding om ze te vergroten)

Mijn bezorgdheid gaat uit naar volgende situaties:

Bestaande woningen in eigen bezit:

Er wordt te veel -waarschijnlijk zonder aanvraag- verbouwd zonder veel zorg voor verregaande isolatie. Bv. de muren bepleisteren zonder of met weinig isolatie legt spijtig genoeg een hypotheek op verder isoleren. Niet ieder heeft daarrond de nodige knowhow. Professionele begeleiding is nodig.

 

Koopwoningen en –appartementen:

M.i. worden deze te duur verkocht. De prijzen blijven maar stijgen!

  • Zo vraagt men bv. in Mechelen centrum op 5 jaar tijd voor kleine stadswoningen een 100.000€ meer. Dit is het keiharde gevolg van de vrije markteconomie. Er dient gezocht naar marktregulerende maatregelen!
  • Bij een verkoop van een woning is nu het vermelden van de EPC-waarde verplicht. Dat is echter te weinig informatie voor een koper die bovendien onder tijdsdruk staat. Correcter zou zijn dat bij de verkoopsdocumenten een kostenraming (vb. door een architect) van de isolatiewerken verplicht zou zijn. Daarvoor kan een lijst gehanteerd worden met officiële schattingsprijzen. (Renovatie om andere redenen zijn apart te bekijken door de koper). Met kennis van die finale kost zou vlug blijken dat de vraagprijs te hoog is. Dat is in het belang van de koper, want de koopprijs mag de energiebesparende aanpak niet hypothekeren. Het is dus OOK in het algemeen belang.

 

Huurwoningen:

Motivatie om deze te isoleren is laag. Tegen 2020 dienen de daken ervan wel geïsoleerd. Op verbetering van ramen, vloer en muren zal een huurder lang mogen wachten. Deze meestal zwakkere groep kijkt momenteel tegen dure huurprijzen aan en kan zelf weinig doen aan het verlagen van zijn energiekost. De vrije markt, een heilige koe, zal dit onevenwicht niet vlug veranderen. Een mogelijke regulator zou een EPC-rapport kunnen zijn, waarin het verschil van de energiekost van het jaar ervoor wordt berekend t.o.v. bv. een E60-peil en dat de verhuurder dat verschil aan de huurder verplicht stort. De huurprijs zou daardoor niet mogen aangepast worden!

 

En gepensioneerden worden in dit kader erg beperkt, omdat leningen moeten afbetaald zijn voor hun 75 j. Ook hiervoor zijn alternatieven te bedenken: Mits een voorafgaandelijk onderzoek of de woning een verbouwing verdient, kan met erfgenamen een overdraagbaar leningscontract aangegaan worden bij de bank. Dit is nog onbestaand maar zou mits goede wil wel een bankproduct kunnen worden.

 

 

Bij deze heb ik geprobeerd zwakke schakels te duiden rond dit thema. Zo is bv. niet iedereen voldoende bewust van de urgentie, zeker als het niet in eigen belang is.

 

 

Etienne Hoeckx
eco–architect