grootouders voor het klimaat, een nieuwe beweging

03 Maart 2019

grootouders voor het klimaat, een nieuwe beweging

De Grootouders voor het Klimaat in Vlaanderen varen nu een partij-onafhankelijke koers.

De Grootouders voor het Klimaat in Vlaanderen zijn ontstaan uit GroenPlus. Maar na korte tijd kozen ze voor een partij-onafhankelijke koers. Dat wil zeggen dat GroenPlussers heel welkom blijven, maar de standpunten worden autonoom door de nieuwe beweging bepaald. Logo’s en andere symbolen van Groen en GroenPlus worden vermeden. Reden? We willen zoveel mogelijk grootouders verzamelen in de strijd voor een leefbare toekomst voor alle kleinkinderen. Een overzicht van de eerste maanden van een nieuwe beweging.
Sinds het najaar van 2016 staan in het Nederlandse Binnenhof in Den Haag om de twee weken ouderen met borden. Die Grootouders voor het Klimaat zijn bezorgd om de toekomst van alle kleinkinderen en willen dat de overheid dringend actie onderneemt tegen de klimaatverstoring. Elka Joris, 83 jaar en al vele jaren bestuurslid van GroenPlus, leest daarover in het blad van de Vlaamse Ouderenraad.  Op het ZomerWE 2018 van Groen legt ze het actiemodel voor aan het bestuur van GroenPlus. Dat reageert meteen enthousiast.

 

Luchtbeleidsplan 2030

Over dat plan van toenmalig minister Schauvliege wordt een openbaar onderzoek gehouden. Daarvan maken we onze eerste actie. We bestuderen het plan en vinden het veel te weinig ambitieus. Steeds vaker vangen we immers kleinkinderen op die niet naar school kunnen omwille van luchtwegeninfecties. In ons bezwaarschrift vragen we de minister een nieuw plan uit te werken, dat vanaf vandaag, en niet vanaf 2050, de normen van de Wereld gezondheidsorganisatie als uitgangspunt neemt. We verzamelen ruim 600 handtekeningen. Voor de “Klimaat-oma’s en opa’s” bestellen we groene hesjes met een GroenPluslogo.  Daarmee trekken we naar het kabinet. We krijgen koffie, maar geen belofte voor meer doeltreffende maatregelen. Hierover brachten we al verslag uit op deze website. https://www.groen-plus.be/gezondere_lucht_voor_kleinkinderen

 

Zusterverenigingen

We nemen contact met de Nederlandse en de Franstalige Grootouders. Die zijn heel enthousiast. Maar ze pleiten voor een partij-onafhankelijke opstelling om zo meer mensen te bereiken. Grootouders voor het Klimaat laat zich overtuigen en wordt dus partij-pluralistisch. Dit principe wordt zeer nadrukkelijk in het Manifest opgenomen. En Bernard Hubeau wil dit pluralisme als voormalig ombudsman van het Vlaams Parlement bewaken als co-voorzitter naast Hugo Van Dienderen.

“Ik heb bijna alle marsen van de Spijbelscholieren meegemaakt. Als klimaatoma vind ik dat zo hartverwarmend.”

Elka Joris

Klimaatspijbelaars

Via het internet horen we over de spijbelplannen van Anuna en Kyra. We vinden dat we ze moeten ondersteunen tegen de hatelijke opmerkingen van zoveel volwassenen en nemen contact. Bij de eerste actie zijn we met 10 klimaatoma’s en -opa’s. We stellen ons op langs de voorbij stappende jongeren en krijgen high fives. Voortaan zijn we er elke keer bij en onze rangen groeien vlug aan tot een tweehonderdtal. Er worden nieuwe, witte hesjes besteld met logo van de grootouders, niet van GroenPlus. Een koppel dat pas grootouder is geworden wil heel graag een foto met onze spandoek. Onze fotografen zijn heel actief en voeden de nieuwe Facebookpagina van de Grootouders die al vlug meer dan 2200 volgers telt. Nog niet zoveel als de pagina van GroenPlus, maar dat komt nog.

 

Stichtingscolloquium

Op 25 januari 2019 organiseren we in een zaal van het Vlaams parlement een stichtingscolloquium. Daar krijgen Anuna en Kyra een staande ovatie. Om de meer dan 100 deelnemers zitgelegenheid te geven, moesten we extra klapstoelen laten aanrukken. MO-journaliste Tine Hens gaf de laatste klimaatinformatie na  de top van Katowice, waar België zo’n belabberd figuur had geslagen. Vertegenwoordigers van onze zusterorganisaties delen hun inspirerende ervaringen. En, belangrijk voor onze partij-onafhankelijkheid, de Vlaamse Ouderenraad, OKRA en de Ouderenwerking van de Gezinsbond zeggen hun steun toe. Voor een verslag met alweer veel foto’s: https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/grootouders-voor-het-klimaat-hielden-stichtingscolloquium-in-het-vlaams-parlement/ 

 

Manifest

Dankzij het colloquium kunnen we een uitgebreid bestuur voor de nieuwe beweging samen stellen. Een nieuw Manifest opstellen is de eerste opdracht. Het krijgt, na uren discussies in het bestuur, zeven punten in plaats van de vijf die GroenPlus eerder had opgesteld. Twee heel belangrijke punten daaruit. “Wij willen een duurzame samenleving die de draagkracht van onze planeet respecteert. Burgers, bedrijven en middenveld kunnen dit enkel realiseren samen met een overheid die keuzes maakt en krachtig optreedt. Daarvoor is een effectieve Klimaatwet noodzakelijk met tussentijdse doelstellingen tot 2050.” En “Het klimaatbeleid moet sociaal en rechtvaardig zijn, ook op mondiaal vlak. Het moet de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en landen helpen om zich aan te passen aan de toenemende gevolgen van de klimaatverstoring.” Lees het Manifest op de eigen website van de Grootouders.  En onderteken het. Je kan meteen aankruisen dat je de eigen Nieuwsbrief van de Grootouders wilt ontvangen met nieuws over acties en klimaat. https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/informatie/manifest/ (Handige vrijwilligers hebben die website ontwikkeld los van het template dat Groen ter beschikking stelt o.a. aan GroenPlus en lokale groepen.)

 

Lokale actie

We willen onze leeftijdsgenoten overtuigen van de urgentie van de klimaatverstoring, staat in ons Manifest. We willen dus naar de mensen toe. Op de markten praten over ons Manifest, vragen of de mensen het willen ondertekenen, of ze onze Nieuwsbrief willen... In Aartselaar probeerden we dit met veel succes uit. Dit willen we ook voortzetten na de verkiezingen van 26 mei.

 

Klimaatambassadeur

We hebben een presentatie klaar en een ploegje klimaatambassadeurs. Zij willen de alarmerende klimaatverstoring toelichten en vertellen hoe burgers en bedrijven dit met een sturende overheid kunnen keren. We zullen graag ingaan op uitnodigingen van ouderverenigingen, dienstencentra en Woonzorgcentra.

 

Kortom

Wij willen een leefbare wereld doorgeven aan de volgende generaties. Dat doen we met veel ambitie en bereidheid tot actie. En iedereen is welkom om er mee zijn schouders onder te zetten. Bezoek onze website en vraag onze Nieuwsbrief. Er doen al veel GroenPlussers mee met de Grootouders. We hopen dat het er nog meer zullen worden.

 

Elka Joris, Leonce Dekeyser en Hugo Van Dienderen

 

 

Meer:

https://www.facebook.com/GrootoudersvoorhetKlimaatBe/

https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/

[email protected]