Euthanasie bij voltooid leven ?

03 November 2019

Euthanasie bij voltooid leven ?

“Soms blijft er zo weinig over van wat het leven was, dat wat rest niet meer waard is om geleefd te worden”.

Op dinsdag 29 oktober 2019 verscheen in De Morgen een vrije tribune van Gwendolyn Rutten. De VLD voorzitter pleit er voor om euthanasie ook mogelijk te maken bij voltooid leven. Eerder verscheen er in Knack een beklemmend interview met Lutgard Simoens die vertelt over haar ‘voltooid’ leven en uitdrukkelijk pleit om zelf te kunnen beslissen wanneer het genoeg is geweest.

Zoals het in deze vluchtige tijden gaat, worden politici van alle partijen uitgenodigd om instant hun kijk op de zaak te geven en voor het avond is worden de reacties geklasseerd in de gekende vakjes van de ideologische tweedeling die geldt voor ethische thema’s.

De vraag over euthanasie bij voltooid leven verdient beter dan een snelle reactie via een tweet in een vluchtig actualiteitsprogramma.

GroenPlus organiseerde het voorbije Groen zomerweekend een debat over hetzelfde thema: 'levensmoeheid bij ouderen'. https://www.groen-plus.be/levensmoeheid

Deze nota illustreert dat dit debat complex is en nuance verdient. GroenPlus vraagt om het debat over onvoltooid leven niet uit de weg te gaan maar er in alle sereniteit over te praten op de politieke raad van Groen.

 

Mieke Vogels.