“Ik wil een lift!”

21 Juni 2024

“Ik wil een lift!”

Onder die slogan voerde GroenPlus Antwerpen, gesteund door leden van Groen, actie op Linkeroever. Het premetrostation Frederik van Eeden van De Lijn, ligt er zo’n 30 meter diep onder de grond. Het is enkel bereikbaar via een stel steile roltrappen. Eentje telt meer dan 50 treden. Als die stilligt zitten minder mobielen met een probleem. Begin zo’n hoogteverschil maar eens te overbruggen met een kinderwagen, een rollator of een zware boodschappentas. Het ontbreken van een lift schept niet enkel een veiligheidsprobleem, het schrikt oudere (buurt)bewoners ook af om het openbaar vervoer naar en van de stad te gebruiken.(Vanuit Frederik van Eeden bereik je (onder de Schelde door) in twee minuten het stadscentrum.)

Situatie terplekke bekeken

Het liftprobleem werd 10 jaar geleden al eens aangekaart door Elka Joris, die in de buurt woont. Sindsdien gebeurde er niets. Nergens is de situatie zo schrijnend als in Frederik van Eeden, maar ook in andere stations van De Lijn zijn er problemen.
Daarom besloten we het niet te houden bij die ene informatieve actie met flyers.

Om de situatie goed te kunnen inschatten bezochten Elka en ik op Pinkstermaandag alle premetrostations. Die liggen op een route van west naar oost, van Zwijndrecht tot de grens met Deurne en op een verbinding tussen het Sportpaleis en de wijk Zurenborg. Verdeeld over beide trajecten liggen er 12 stations. De helft ervan is voorzien van twee liften; Opera, het drukste station en een knooppunt van lijnen, telt er meer. Overal zijn roltrappen en gewone trappen voorzien naar de perrons.

Op het eerste gezicht zou je dus denken: als het allemaal werkt moet dat toch weinig problemen opleveren.
Maar bij ons bezoek kregen we toch een heel ander beeld.

Dienstverlening beter afstemmen

We gingen om te beginnen op zoek naar de liften. In een paar stations zijn die aangegeven met bordjes, maar in de meeste is het zoeken geblazen. Vooral in het grootste en nieuwste station Opera is dat het geval. Terug aan de oppervlakte geraken is voor een toevallige passant of een toerist allesbehalve een sinecure. Het ontbreekt in Opera gewoon aan afstemming tussen lift en roltrap. Om terug aan de oppervlakte te geraken zijn extra richtingborden zeker geen overbodige luxe.

Aan de hand van deze en andere vaststellingen stelden we een bezoekrapport op voor verdere bespreking en actie, want het is duidelijk dat De Lijn haar dienstverlening in de stations beter kan en moet afstemmen.

Coördinatie zoek

Zo is er de noodzaak dat liften en roltrappen werken. Dat veronderstelt dat er bij panne een contract bestaat dat een snelle ingreep verzekert. Zeker voor liften en roltrappen die grote hoogteverschillen overbruggen. Dat is zo het geval in de stations van Eeden en Groenplaats (beiden zonder liften!) en Diamant (Centraal Station).
In de stations is de reiziger niet enkel op zoek hoe hij eruit geraakt, maar ook waar het perron ligt om  zijn reis verder te zetten. Buiten de liften hangen er wel bordjes die naar de tramlijnen verwijzen, maar in de liften ontbreken ze.

Is het verder toeval dat er in ‘volkse’ stations als Elisabeth, Handel en Schijnpoort en in Plantin (Parkkant) geen liften voorzien zijn?
Mits een betere planning en aangepast onderhoud valt er zeker heel wat te verbeteren. Hoewel een lift op Linkeroever zeker een noodzaak blijft.

 

Walter Decoene