Wroeters aan het woord (1)

21 Juni 2024

Wroeters aan het woord (1)

13 oktober gaan we opnieuw naar de stembus. Dit keer om een ploeg nieuwe bestuurders voor onze gemeente te verkiezen. Tegelijk zijn er heel wat afzwaaiers. Het zou jammer zijn mochten we de opgedane ervaring niet doorspelen naar de nieuwkomers en de late roepingen…

Stel, je wordt verkozen en gaat deel uitmaken van de oppositie. Waarmee krijg je dan allemaal te maken, hoe stel je je op, hoe kan je er het beste van maken? We gingen te rade bij Veerle Leroy en Nicole Van raet. Veerle was van 2012 tot 2018 schepen in Beersel (*), maar belandde daarna in de oppositie. Een nieuwe coalitie, rond de Lijst Burgemeester, zette Groen buiten spel. In Bornem liep het bijna identiek. Na een motie van wantrouwen verzeilde Nicole februari 2022 in de oppositie. Ze kon nochtans een hele resem realisaties voorleggen. Eerst laten we Veerle aan het woord.

Hoe voelde die oppositie aan?
We vatten onze taak aan met 5, naast ons was er enkel het VB en het UdF. Elk van ons had zo zijn eigen expertise. We beslisten samen wie van de ploeg een dossier verder zou uitdiepen. Zo voerden we een scherpe en wakkere oppositie. We dienden veel voorstellen in, maar daarop werd zelden positief gereageerd.

Een vermoeiende strijd, dus?
Goede oppositie voeren is echter broodnodig. Maar je moet behoorlijk onderlegd zijn en tijd vinden om dit ondankbare vrijwilligerswerk de ganse legislatuur vol te houden. Na mijn schepenambt was oppositie voeren niet direct mijn ding. Als je dan moet toekijken hoe anderen je realisaties tenietdoen. Ik heb het maar 9 maanden volgehouden. Dan heeft Jan Steyaert, mijn echtgenoot en eveneens verkozen, me opgevolgd. Ik had rust nodig.

En hoe loopt de oppositie dan verder?
Onze ploeg houdt dit zeer actief vol en blijft zeer alert voor dossiers van ruimtelijke ordening, mobiliteit en milieu/klimaatbeleid. Dat is ook nodig, want heel wat zaken kan het college naar zich toetrekken en dan lees je er enkel over in de collegeverslagen. Gelukkig is ruimtelijke ordening daar niet bij.

Je kan toch zaken in commissie bespreken…
Nee, Beersel heeft geen commissies. Ook dat hebben we meermaals aangekaart. Bovendien is de pers niet meer aanwezig op de gemeenteraad. Via die weg komt er dus amper nog een kritische noot in de lokale kranten.

Wat hebben jullie dan toch zoal bereikt?
We hebben een tijdelijke bouwstop op niet vergunde verkavelingen kunnen bedingen. Maar ook enkele belangrijke dossiers (binnen en buiten de gemeente) in de kijker gezet. Zo hebben we o.a. een illegaal stort, dat de gemeente gebruikte, kunnen stopzetten.

Jouw conclusie, na 12 jaar doorgedreven inzet?
Dat een progressieve, kritische oppositie die alert reageert en de meerderheid niet zomaar carte blanche geeft, erg belangrijk is. Ook voor de democratie.

En wat is de conclusie van Nicole?
Op het moment dat Nicole in de oppositie belandde, vormde zich in Bornem een nieuwe coalitie. Nicole zelf liet zich registreren als onafhankelijk raadslid.

Zocht je verder samenwerking me andere raadsleden of fracties?
Met Open VLD en Vooruit (die de oude coalitie deden springen) kon ik nog moeilijk samenwerken, maar van N-VA (dat deel uitmaakt van de nieuwe coalitie) krijg ik veel info en hulp.

Hoe reageert de huidige coalitie op jouw groene realisaties?
Sommige projecten, zoals de aanplanting van bos, voeren ze verder uit. Maar milieubeleid staat op een laag pitje en handhaving valt nergens nog te bespeuren. Projecten inzake waterbeleid worden niet verder opgevolgd De cel ‘Milieu’ is opgestapt en vervangen door nieuwe mensen.

Kan je nu vanuit de oppositie nog iets realiseren?
Zeer zeker. Ik speel waakhond, om projecten die ik heb ingezet toch te realiseren en haal daar zo nodig de pers bij. Het is wel moeilijk om van de zijkant toe te kijken hoe een centrumpartij (de CD&V) zonder visie aan politiek doet.

Hoe zou het volgens jou beter kunnen?
Een van mijn stokpaardjes is: geef de leden van de oppositie meer inspraak en inkijk in zaken, om samen beter te besturen.

(*) Uit haar deelname aan het schepencollege bewaarde Veerle nog wel wat herinneringen omtrent de samenwerking en hoe je je best opstelt…

‘In 2012 was ik nieuw, maar vergeleken bij anderen zeker niet bleu. Dank zij de Beheers- en Beleidscursus, BBCverplichting moest ook de gesettelde ploeg met een wit blad herbeginnen. Daardoor kon ik inzake begroting mijn bevoegdheden stevig verankeren en op die manier een stempel drukken op het beleid… Vanaf dag één heb ik me stevig ingewerkt en veel vormingen gevolgd. Tegelijk heb ik altijd de hand uitgestoken, mensen zelfs tegen hun eigen fractie gesteund. Op die manier creëer je waardering i.p.v. vijandschap.’

 

Walter Decoene