Weten wat je aan elkaar hebt

21 Juni 2024

Weten wat je aan elkaar hebt

De provincies worden bij verkiezingen wel eens uit het oog verloren.Hun werking staat al geruime tijd ter discussie. Moeten we ze, als schakel tussen federaal/Vlaams beleid en steden en gemeenten bewaren, of vormen regio’s een betere, meer eigentijdse oplossing? Katrien Lambrechts, uittredend Limburgs provincieraadslid, praat ons bij en geeft er haar mening over.

Jij zat als enige Groene in de raad, heb je toch het verschil kunnen maken?

Als éénvrouwsfractie in de oppositie is dat heel moeilijk. Je kan bv. Slechts één van de vier beleidscommissies bijwonen, want die gaan alle vier op dezelfde dag door. In die commissies krijg je meer info over de agenda, dus mis je een heleboel informatie.

Naar het einde toe van mijn mandaat kampte ik ook met gezondheidsproblemen. Daardoor kon ik me niet meer met dezelfde energie inzetten als in het begin. Ik denk dus met gemengde gevoelens terug aan mijn mandaat: enerzijds heb ik veel geleerd en begrijp ik beter de werking en de problemen van gemeenten; anderzijds blijf ik met het gevoel zitten dat ik meer had kunnen doen, ook al weet ik niet direct hoe.

Je bent dus niet opnieuw kandidaat in oktober?

Nee, en dat was geen gemakkelijke beslissing. Maar het betekent ook dat ik me nu, als voorzitter van Groen Hasselt, volledig ga focussen op Hasselt.

Groen is, net als een aantal andere partijen, voorstander van een afschaffing van de provincies. Wat denk jij daarover vanuit de Limburgse realiteit?

Als je de agenda van de provincieraad de laatste jaren bekijkt, merk je dat die met het wegnemen van de persoonsgebonden bevoegdheden erg beperkt is geworden. Je gaat je dan wel afvragen of het nog zin heeft om dit bestuursniveau te behouden. Ik volg hier dus het standpunt van Groen.
Maar het Limburggevoel, hé. Je kan misschien dat provinciaal bestuursniveau afschaffen, maar dat Limburggevoel kan je nooit wegnemen. We hebben er trouwens als enige provincie voor gezorgd dat provincie en regio samenvallen. Als het provinciaal niveau wordt afgeschaft, zullen Limburgers er wel voor zorgen dat ze op andere manieren blijven samenwerken. Want zo zijn wij Limburgers nu eenmaal.

In Hasselt zit Groen al 18 jaar mee in het bestuur. Ook in oktober gaan jullie in een rood-groen kartel naar de kiezer. Wat is jullie geheim?

Na 3 legislaturen kennen we mekaar door en door en weten we wat we aan elkaar hebben. We weten ook wat we belangrijk vinden voor Hasselt en hoe de stad verder kan evolueren.

De gemeenteraad keurde een fusie met de buurgemeente Kortessem goed. Een voorwaarde is dat de huidige meerderheid (N-VA, RoodGroen en Open VLD) wordt uitgebreid met CD&V. Komt zo’n afspiegelingscollege niet neer op grijze politiek?

Ja, zo’n college wordt vaak gezien als vis noch vlees. Te veel spelers, waardoor niemand een visie kan ontwikkelen en er vooral veel compromissen worden gesloten. Persoonlijk houd ik er niet van om op voorhand een stempel te drukken op een meerderheid.
Laten we de verkiezingen afwachten en dan kijken welke meerderheid er gevormd wordt. En welke plannen het nieuwe bestuur zal hebben. Uiteindelijk gaat het daarom.

En dat ‘grijze’ afspiegelingscollege zou dan wel eens heel kleurrijk kunnen worden!

 

Walter Decoene