Voedselbank een noodzakelijk kwaad?

21 Juni 2024

Voedselbank een noodzakelijk kwaad?

In 1985 protesteerde Agalev tegen de eerste voedselbank. Aanschuiven bij een voedselbank is vernederend. Trek de sociale minima op, zodat iedereen genoeg heeft om van te leven.

Maar met principes vul je geen lege magen. In afwachting van leefbare minima werden vele Groen basismilitanten actief bij een lokale voedselbank. Vandaag, 40 jaar later kloppen 214.000 mensen -ook steeds meer werkenden- aan bij de voedselbank.

In Beernem is Anneke Coppens, bestuurslid van Groen, één van de 17 vrijwilligers van vzw de Beernemse Notenkraker.

Anneke wat deed jou de stap zettennaar De Notenkraker?

Mijn zoon, die bij de lokale bakker werkte, was verbolgen dat zoveel broden in de afvalcontainer belandden, terwijl kinderen met lege boterhamdozen naar school moesten. Een goede vriend, die de voedselbank opstartte in 2014, stelde mij de vraag of ik bereid was die overschotten op te halen. Met mijn inzet wilde ik de voedselverspilling tegengaan.

Pas toen de wet bepaalde dat handelaars de btw op geschonken goederen konden recupereren, groeide de interesse. Nieuwe vrijwilligers werden ingeschakeld. Ik ging bij de lokale supermarkt goederen ophalen, zorgde ook voor de administratie en schreef de attesten voor de handelaar. Mijn engagement had twee doelen: voedselverspilling tegengaan en mensen die het moeilijk hebben aan voeding helpen.

Zag je ook in Beernem het aantal mensen dat beroep doet op de voedselbank stijgen?

Aanvankelijk kwamen een 25-tal gezinnen naar De Notenkraker, vorig jaar waren het er dubbel zoveel.

Eén jaar geleden opende het OCMW de sociale superette Den Uniek. Jullie noemen dit ‘een sociaal bloedbad’, de Notenkraker ‘voelt zich afgedankt’, vertel er ons meer over.

We waren blij dat de strijd tegen armoede een plek kreeg in het bestuursakkoord. Maar de uitvoering van dit armoedebeleid zorgde er niet voor dat er meer werd ingezet op mensen in armoede, wel in tegendeel.
De schepen van sociale zaken (Vooruit) besliste dat de voedselbank volledig onder toezicht kwam van het OCMW. Alles werd geformaliseerd.
Zo kan enkel de groep die onder de armoedegrens valt beroep doen op de voedselbank. De groeiende groep die net boven die grens zit en voor alles uit de boot valt heeft het erg moeilijk.
De Notenkraker zag dit door de vingers en hielp alle mensen in nood. We maakten ook tijd voor een babbel bij een kopje koffie, brachten voedselpakketten aan huis bij werkende of minder mobiele mensen. Al deze extra’s, die mensen even nodig hebben als het voedselpakket, zijn weggevallen. De schepen wil ook enkel samenwerken met individuele vrijwilligers en niet met de vzw. Gans de groep vrijwilligers heeft afgehaakt.

Bedankt Anneke.

Wat een gemiste kans voor Beernem en wat een trieste miskenning van de inzet van vrijwilligers. De Notenkraker zorgde niet alleen voor voedselpakketten, maar ook voor begrip en waardering voor wie het niet makkelijk heeft.
Ook 40 jaar na de eerste voedselbank blijft Groen zich verzetten tegen de voedselbedeling als instrument voor armoedebestrijding. In het verkiezingsprogramma 2024 schuiven we de welvaartsgarantie naar voor, uitkeringen en lonen worden aangevuld tot de armoedegrens.

Het Planbureau bekeek de verkiezingsmaatregel en bevestigt: met dit voorstel is Groen de enige partij die het armoederisico herleidt tot nul.

 

Mieke Vogels