“Quality Always Sells”!

01 Maart 2024

“Quality Always Sells”!

De Britten hebben iets met antiek en ze koesteren hun erfgoed via The National Trust. ‘Flog it!’, een kunstprogramma op BBC One, heeft het allemaal en het laat je ook genieten van natuur en prachtige landschappen. Bij een gunstige verkoop in de roepzaal is het vaste commentaar: “Quality Always Sells!” (Kwaliteit verkoopt altijd!) en dat heeft alles met ecologie te maken.

De visietekst van Code Groen is terecht kritisch voor het huidige economische systeem, dat de grenzen overschrijdt van mensen en planeet. In de externe communicatie wordt echter vooral de nadruk gelegd op
drie thema’s: goed voor de planeet, goed in je vel en goed voor elkaar.

Mooie thema’s, maar ze maken te weinig duidelijk dat Groen geen partij is als een ander. De ecologische beweging moet duidelijk stellen dat er een correctie nodig is van het huidige model, het neoliberalisme. Dat model is verantwoordelijk voor de twee grote problemen van deze tijd: de toenemende ongelijkheid en de klimaatcrisis, met de teloorgang van de biodiversiteit.

Strijden tegen armoede en ongelijkheid verhoogt de kwaliteit van het leven. Strijden tegen de klimaatcrisis verhoogt de kwaliteit van het leven, ook voor de toekomstige generaties. Groen moet in zijn communicatie nog duidelijker en krachtiger zeggen dat we kiezen voor een ander maatschappijmodel. Ons kompas dient de kwaliteit van het leven te zijn, met empathie en mededogen als basiswaarden, dat ligt zoveel ruimer dan het gelijke kansenmodel.

De economie moet de kwaliteit van het leven verhogen; niet enkel door te focussen op winst, maar ook door in dienst te staan van het menselijk welzijn.

1% superrijken bezit meer dan de rest van de wereld bij elkaar, terwijl 1 miljard mensen elke dag moeten zien rond te komen met € 1 of minder. Noem een kat een kat!

Er is niets dat de kwaliteit van het leven meer bedreigt dan oorlog. Nobelprijswinnares Wistawa Szymborska verwoordt als geen ander de waanzin van de oorlog (zie quote).

Na elke oorlog
Moet iemand opruimen
Min of meer netjes
Wordt het tenslotte niet vanzelf.
Iemand moet het puin
Aan de kant schuiven
Zodat de vrachtwagens met lijken
Over de weg kunnen rijden
Fotogeniek is het niet
En het kost jaren.
Alle camera’s zijn al naar een
andere oorlog.

Nobelprijswinnares
Wistawa Szymborska

Wist je dat het project Europa ooit winnaar was van een Nobelprijs, die van de vrede? Europa als dam tegen een nationalisme dat kan doorslaan in een dictatoriaal regime. In deze tijden van toenemende oorlogsdreiging blijft het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met taal.
Natuurlijk moet Europa niet naïef zijn en moet het in staat te zijn zich te verdedigen tegen de agressie van dictators. Bij het ontstaan van de Verenigde Naties werd een eigen vredesmacht voorzien. Die is er nooit gekomen.

Misschien kan Europa deze lacune opvullen. De nadruk ligt dan niet op defensie, maar op te allen prijze oorlog vermijden, om zo de kwaliteit van het leven te vrijwaren.

Groen heeft bewezen dat het kwaliteitsvolle bestuurders heeft, die de moed hebben om op lange termijn te denken. Groen moet die wijsheid nog meer in de verf zetten, onder het motto ‘Quality Always Sells’!

 

Rik Holvoet