'Ik hamer op een renovatiesprint!' Staf Aerts

01 December 2023

'Ik hamer op een renovatiesprint!' Staf Aerts

Ooit startte Staf Aerts als medewerker van Lionel Vandenberghe, maar de echte spirit vond hij bij Groen en sinds mei 2021 is hij Vlaams Parlementslid.Even nader kennismaken met deze Duffelaar…

Hoe bevalt je het parlementaire werk?

In het begin was het veel leren en studeren, maar met de prima ondersteuning vanuit de Vlaamse Groenfractie ging dat snel. Ondertussen voel ik me als een vis in het water in de commissies Energie, Klimaat, Binnenlands beleid en Buitenland.

Samen met collega Kim Buyst ging je de boer op met een opmerkelijke energiebabbel. Hoe zie jij onze energietoekomst?

De uitdaging om tegen 2050 van die fossiele brandstoffen af te geraken is gigantisch én cruciaal in de strijd tegen de klimaatopwarming. We werken aan de oplossing. Tine Van der Straeten slaagde er, na 20 jaar non-beleid, in om de windenergie op zee te verviervoudigen. Met nieuwe grote batterijparken zorgt ze ook voor flexibiliteit in ons energiesysteem. Die evolutie gaat vliegensvlug.
Groene hernieuwbare energie van bij ons is de enige energie die blijft dalen in prijs. Op 10 jaar tijd daalde de kostprijs van zonne-energie met bijna 90%, die van windenergie op land met 70%.

Vaak gaat het over de energietransitie. Veel minder horen we over de ambitie om minder energie te verbruiken. Moet Groen dat niet sterker benadrukken?

Elektrificeren betekent op zich al een energiebesparing. Een huis verwarmen met een warmtepomp vraagt vijf keer minder energie dan met een gascondensatieketel. Elektrisch rijden drie keer minder energie dan de klassieke auto. Overstappen op fiets of openbaar vervoer levert natuurlijk het meeste op. Door de elektrificatie zal tegen 2050 het verbruik wel verdubbelen, maar het totale verbruik zal halveren.

In het Vlaams parlement hamer ik ook op een echte renovatiesprint. De Vlaamse woningen zijn bij de slechtst geïsoleerde van heel Europa. De energie vliegt letterlijk langs daken, ramen en muren naar buiten. De Vlaamse regering schuift alles af op het individuele gezin. Ze zet in op subsidies die helaas niet terechtkomen bij de gezinnen die het echt nodig hebben. De helft van de Vlaamse gezinnen heeft zelfs mét die subsidies middelen tekort om hun woning tot label A te renoveren. Ik ondervroeg minister Demir hierover. Zij kon en wou daar geen antwoord op geven. Klimaatbeleid interesseert haar al niet bijster veel, een eerlijk klimaatbeleid nog veel minder.
Ons klimaatbeleid moet haalbaar zijn voor iedereen. Waar blijven die goed geïsoleerde sociale woningen voor de 120.000 mensen op de wachtlijst? Waarom investeert deze Vlaamse regering liever in een verlieslatende luchthaven als Deurne dan in deftig openbaar vervoer?

Waarom kanten we ons in onze communicatie niet duidelijker tegen kernenergie?

We gaan uiteraard voluit voor 100% hernieuwbare energie. Kernenergie is peperduur en zadelt ons nog voor eeuwen op met radioactief afval.
Wat andere partijen ook mogen beweren, voor geen van beide problemen is er al een oplossing gevonden, of zelfs maar in zicht.
Nucleaire energie staat vandaag in België in voor amper 8% van ons totale energieverbruik en op geen enkele manier kan dat voor 2040 substantieel verhogen. Laat ons dus vol focussen op nog meer hernieuwbare energie.

Je volgt naast klimaat en energie nog andere thema’s op…

In de commissie Binnenlands Bestuur werk ik vooral op de versterking van de positie van de gemeenteraad. In de commissie Buitenlands Beleid ben ik ongeveer de enige die werkt rond wapenhandel.
Minister-President Jambon heeft enkel oog voor de puur economische belangen, maar veel te weinig voor onze verantwoordelijkheid in de wereld. De doorvoer van wapens via Zaventem richting Israël bracht dat nog eens pijnlijk onder de aandacht. Begin november riepen de Vlaamse vakbonden hun leden op om geen vluchten meer af te handelen waarbij wapens van de ene vlucht op de andere worden overgeladen, met als eindbestemming Israël. Op papier is die doorvoer naar Israël onmogelijk. Maar de Vlaamse regering weet dat die nauwelijks gecontroleerd wordt.

 

Joost Fillet