Zorg in eigen buurt doorbreekt eenzaamheid!

01 December 2023

Zorg in eigen buurt doorbreekt eenzaamheid!

Wij willen dat ouderen, ook al zijn ze kwetsbaar, integraal blijven deel uitmaken van onze samenleving.Ze horen niet aan de rand van de samenleving in anonieme grootschalige zorgbedrijven. De voorbije jaren werd in studies en colloquia overtuigend aangetoond dat zorg best buurtgebonden georganiseerd wordt, dicht bij de bewoners en op maat van de noden in de buurt. De ouderenzorg voor morgen vraagt een ombouw van woonzorgcentra naar woonzorgwijken. Alle bouwstenen liggen klaar, het draagvlak groeit. Hopelijk volgt ook de politieke moed om de toekomst van de ouderenzorg voor te bereiden.

Daarom moeten zorgvoorzieningen zich inschakelen in de buurt.
De bestaande WZC in de dorpskern krijgen een nieuwe rol in ons reconversieplan naar buurtgerichte zorg.
Assistentiewoningen kunnen enkel zinvol zijn als ze goed centraal gelegen zijn, dichtbij de voorzieningen van alledag. Groepen van assistentiewoningen kunnen evolueren naar inclusieve, intergenerationele woonomgevingen waar jongere bewoners de functie van buurtverbinders opnemen en oudere bewoners bijstaan.

De buurtzorg wordt per gemeente opgezet in elke wijk vanuit een lokaal dienstencentrum. Zij kunnen ontzettend veel betekenen voor oudere en kwetsbare mensen in de buurt. Die kunnen er terecht voor informatie, ontmoeting, ontspanningsactiviteiten, maar ook voor de eerste steun bij de activiteiten van het dagelijkse leven; zoals een warme maaltijd, pedicure, of onder begeleiding een bad nemen bijvoorbeeld. Er worden afspraken gemaakt met het OCMW en de gemeente, met een thuiszorgpartner, een thuisverpleegkunde.
Maar ook met het verenigingsleven, samenlevingsopbouw, het sociaal restaurant ... en uiteraard met de bewoners. Het welzijn van de bewoners uit de buurt staat centraal.

Aan dit lokaal dienstencentrum verbinden we een assistentiepost die instaat voor ‘activiteiten van het dagelijks leven’. Buurtbewoners, die (tijdelijk) hulp nodig hebben bij dagelijkse activiteiten zoals uit bed komen, naar het toilet gaan, kunnen 24 uur op 24 zeven op zeven een beroep doen op een assistent van de assistentiepost. Dit systeem werkt vandaag reeds voor personen met een handicap die zelfstandig wonen.

De investeringsmiddelen, die vandaag gebruikt worden voor de verdere uitbreiding van de WZC, worden geheroriënteerd naar de buurtzorg.
We pleiten niet voor investeringen in een aparte infrastructuur. Het lokaal dienstencentrum kan ook worden uitgebouwd in de gebouwen van een bestaand WZC, in leegstaande kantoren van mutualiteiten, in een vroegere parochiezaal of kerkgebouw, in gemeentelijke gebouwen. Belangrijker is dat het lokaal dienstencentrum de ruimte krijgt om het lokale woonzorgbeleid uit te bouwen.

We stoppen de inefficiëntie in de thuiszorg door de zorg binnen één wijk toe te wijzen aan één thuiszorgorganisatie. Die dienst verspilt zo minder tijd aan verplaatsingen, kan veel flexibeler inspelen op de zorgvraag en veel meer rekening houden met de mogelijkheden van de andere zorgpartners in de buurt.
Ouderen die 24 uur op 24 zorg en toezicht nodig hebben, kunnen terecht in een woonzorghuis in de buurt. Hier wonen maximum 12 mensen samen. Mantelzorgers zijn er welkom en helpen bij activiteiten van het dagelijks leven.
In het woonzorghuis is permanente professionele hulpverlening gegarandeerd.

Ten slotte is het aan de gemeente om het openbare domein zo aan te passen dat ouderen er comfortabel en veilig kunnen vertoeven.

 

Joost Fillet