Van Parijs via Dubai naar Echternach?

01 December 2023

Van Parijs via Dubai naar Echternach?

Van Parijs via Dubai naar Echternach?

November 2015. GroenPlussersstappen en fietsen naar Parijs. Als groootouders willen ze het belang van de klimaattop COP21 kracht bijzetten. Het gaat tenslotte om de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. De top van Parijs gaf hoop. Er werden afspraken gemaakt om de klimaatopwarming te beperken tot maximaal 1,5°C tegen 2030.

Halfweg richting 2030 wordt het steeds duidelijker dat we de doelen van Parijs niet zullen halen. De oorlog in Oekraïne heeft de urgentie rond de klimaatopwarming naar het tweede plan verdreven.
Niet de transitie naar hernieuwbare energie maar de bevoorradingszekerheid werd uitgeroepen tot probleem nummer één.

Hét moment voor de oliereuzen om weer aan zet te komen. De zes grootste oliebedrijven ter wereld boekten in 2022 samen 200 miljard dollar winst. In datzelfde jaar werden wereldwijd honderden nieuwe olie- en gasprojecten goedgekeurd. Ook ons land pikt een oorlogsgraantje mee. De oorlog in Oekraïne deed de import van vloeibaar LNG-gas in Zeebrugge meer dan verdubbelen. Ondanks de boycot van Russisch gas kan Rusland via Zeebrugge zijn gas ook het hele jaar door blijven exporteren naar China. Dit levert dan weer extra inkomsten op voor de Russische oorlogskas.

Sommigen dachten dat de fossiele reuzen de transitie richting hernieuwbare energie zouden aanvuren. Dit blijkt naïef. Op hun websites bulkt het wel van ‘groene’ beloftes en projecten, maar ondertussen sluiten Shell en TotalEnergies monstercontracten met Qatar, voor gasleveringen aan Nederland en Frankrijk tot voorbij 2050. Goed voor tonnen emissies die het klimaat naar gevaarlijke kantelpunten duwen en de afspraken van Parijs op de helling zetten.

De milieuorganisatie van de VN berekende dat in de twintig grootste energieproducerende landen twee keer meer fossiele brandstoffen worden geproduceerd dan aanvaardbaar is. De kloof tussen de concrete fossiele energieproductie en wat nodig is om de klimaatverandering binnen de perken te houden groeit. Als het gaat over de klimaataanpak geldt in steeds meer landen ‘Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden’.

Vandaag, 8 jaar na Parijs, komen de regeringsleiders opnieuw samen.
Het VN-rapport laakt de grote spreidstand van de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar momenteel de klimaatconferentie plaatsvindt. ‘De tegenstelling tussen klimaatbeloften en energieproductie is nergens duidelijker’.
De Golfstaat beweert tegen 2030 de broeikasuitstoot met 20% te zullen verlagen, maar investeert tegelijk zwaar om zowel de olie als de aardgasproductie fors te verhogen. De COP wordt voorgezeten door de bestuursvoorzitter van de Abu Dhabi National Oil Company en minister van industrie en geavanceerde technologie, cynischer wordt het niet!

Politici hebben wel degelijk de pauzeknop ingedrukt en zo mogelijk gemaakt dat de fossiele markt opnieuw aan belang wint. We moeten onze politieke leiders dringend tot de orde roepen. Het klimaatbeleid moet gestuurd worden door politici en niet door oliereuzen of oliesjeiks.
De toekomst van moeder aarde hangt af van vadertje staat, zoals Rik Holvoet elders in dit blad aantoont.
Het is ondertussen vijf na 12! We kunnen ons geen klimaatprocessie van Echternach meer veroorloven.

 

Mieke Vogels