Wonen in de stad is wonen in het Groen !?

10 Maart 2020

Wonen in de stad is wonen in het Groen !?

Wonen in de stad is wonen in het groen !? 30 jaar geleden trokken wij met ons gezinnetje op verlof naar Colijnsplaat in Zeeland. We huurden er een houten chaletje midden de velden en waanden ons in de natuur. Dat er regelmatig reuzegrote machines de velden besproeiden vonden de kinderen een belevenis, net monsters! Ook vandaag nog denken we dat je natuur alleen buiten de stad vindt. Niets is minder waar!   Steeds meer natuur in de stad. In de stad is gemiddeld 50 % van het oppervlak verhard, maar in de buitengebieden is een hoger percentage bezet door grootschalige landbouw en veeteelt. Het buitengebied is immers met zijn overbemeste en intesnief bewerkte akkers en weiden vergelijkbaar met een bedrijventerrein. ‘vreemde’ planten worden doodgespoten en de natuurlijke habitat van heel wat dieren zoals hagen en struwelen, wordt vernietigd. Natuur in het buitengebied is verbannen naar (natuur)reservaten. De structuur van de stad met de afwisseling van hoge en lage begroeiing en met hoge gebouwen (voor vogels een alternatieve broedplaats voor rotsen) biedt kansen voor  een enorme diversiteit aan flora en fauna. De voedselarmere bodem in de stad is voor planten veel gunstiger dan de bodem van overbemeste agrarische gebied. In de stad verovert de natuur zijn plaats. Een berkenboom groeit in een dakgoot, op braakgrond groeien vlinderstruiken en een overvloed aan voedsel(resten) maken de stad aantrekkelijk voor vogels en kleine dieren… Terwijl de soortendiversiteit in het agrarische gebied steeds meer terugliep, nam deze in de stad alleen maar toe. een paradijs van mossen groeit op de muur van het pissijn aan de Predikherenkerk in Leuven.   Verstedelijking en klimaatopwarming Twee eeuwen geleden leefde 3 procent van de wereldbevolking in steden. Vandaag is dit 50 procent. In de uitdeinende steden wordt de warmte opgeslagen in stenen en beton. Voeg daarbij het toenemend gebruik van energie voor verwarming of verkoeling en onze steden worden  ‘hitte eilanden’. Hogere temperaturen zijn er in de zomer (meer warme dagen, langere en intensere hittegolven). In de winter zijn er dan weer minder vriesdagen. De opwarming van het klimaat zal vooral het zomerleven in de stad niet aangenamer maken.  Extra verkoeling moet de stad leefbaar houden en dit kan door meer natuur in de stad te brengen .   Klimaat en biodiversiteit twee kanten van dezelfde medaille zijn.   In de omgeving van grote parken en wateroppervlakten is er duidelijk een afkoelend effect. Oude waterlopen weer open maken, stadsbossen aanplanten, het zijn maatregelen die Groen in de meerderheid in Gent en Leuven realiseert.Ook groendaken zijn effectief om de omgevingstemperatuur te verlagen. Boven een groendak kan de omgevingstemperatuur tot wel 40° C lager zijn dan boven een asfalt dak (temperatuur tot 70 °C). Als groendaken op grote schaal worden aangelegd zal er een dempende effect zijn op de temperatuur in de stad. Geveltuinen verminderen dan weer de zonnestraling op buitenmuren en beperken de weerkaatsing van de zon naar het grondniveau. Zo nemen voetpaden en straten minder warmte op.   Meer natuur in de stad werkt verkoelend en geeft meer levensruimte aan planten, bloemen, bijen, vlinders, vogels…Meer natuur in de buurt verhoogt ook het welbevinden, de woonkwaliteit, de arbeidsproductiviteit en de creativiteit. Vooral bij oudere en eenzame mensen zorgt groen voor stabiliteit. Een boom bot altijd in de lente en verliest zijn blaren in de herfst, hij vertelt je of er veel of weinig wind is, biedt een onderkomen aan vogels, vlinders ... Natuur en stad het zijn natuurlijke partners.   Ga je mee op zoek naar natuur in de stad? 7 maart wandeling in Gent met schepen Tine Heyse en Vlaams volksvertegenwoordiger Mieke Schauvliege.  Lees hier een verslag.   6 juni 2020: Natuurwandeling onder leiding van natuurgids Yves Vanden Bosch in Meldert (Leuven)   7 juni 2020:10.30-12.30 uur: Antwerpen “Natuur in de stad” wandeling van de Royersluis tot de Londenbrug in samenwerking met Natuurpunt Stad   20 juni 2020:Brussel Wandeling biodiversiteit in Brussel   Meer info en inschrijven: www.groen-plus.be