Het congresboek biodiversiteit krijgt langzaam vorm.

15 Maart 2021

Het congresboek biodiversiteit krijgt langzaam vorm.

Het Congres Biodiversiteit van GroenPlus zal dan eindelijk kunnen doorgaan van 1 tot 3 oktober 2021 in het centrum Kattevennen van het Park Hoge Kempen in Genk. In de aanloop naar dit congres wordt een Congresboek samengesteld. In dit Congresboek  situeren en duiden we heel wat diverse problemen die impact hebben op de teloorgang van de biodiversiteit of de biodiversiteit bedreigen. We reiken ook hefbomen aan die de biodiversiteit beschermen of verbeteren. Deze hefbomen maken deel uit van het debat op het congres. Zo willen we duidelijk stelling nemen en de overheden aanmanen tot handelen. Biodiversiteit en klimaat zijn een Siamese tweeling. De een kan niet zonder de ander. Daarom zijn maatregelen die zowel de opwarming van het klimaat  als het verlies van de biodiversiteit aanpakken NU nodig. De tekst die u hier kan lezen is een zeer voorlopige tekst en een werk in progressie. We bieden die u aan om u met het onderwerp vertrouwd te maken, maar ook om u uit te nodigen met ons mee te denken en voorstellen aan te reiken. De definitieve tekst zal in de zomermaanden worden afgerond. Met vriendelijke groet.De congreswerkgroep biodiversiteit.