Week van de biodiversiteit kondigt de lente aan

15 Februari 2020

Week van de biodiversiteit kondigt de lente aan

Week van de biodiversiteit kondigt de lente aan (van 18 tot 24 maart) het Forum dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)   https://www.health.belgium.be/nl/news/biodiversiteitweek