Walter Heyligen - Pelt

Groen maakt gelukkig, daar geloof ik sterk in.


Niets is zo krachtig en heilzaam als een rustige, verkeersveilige, gezonde en groene buurt om in op te groeien, te wonen en elkaar te ontmoeten. Dat kunnen we samen realiseren door daadkrachtig te handelen op vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, energie en voedsel.


In overleg met de inwoners van Pelt wil ik werken aan grote en kleine verbeteringen die het leven van alledag mooier en aangenamer maken. Dat gaat van een goed fietsbeleid met veilige straten voor alle weggebruikers, over open en groene plekken voor mens en dier, tot duurzame voedselsystemen, circulaire economie en energiebesparing.


Samen met Groen wil ik – figuurlijk – een steentje bijdragen aan een gelukkig en groen Pelt voor jong en oud!