Ugo Magnus - Huldenberg

Ugo Magnus is sinds 2000 gemeenteraadslid, eerst voor Agalev, nadien voor Groen. Hij studeerde af als geluidstechnicus en werkte mee aan tal van TV-programma’s en films. Nadien gaf Ugo les aan het Rits (Erasmushogeschool) in Brussel. Hij was vakhoofd en tekende mee voor de vernieuwing van de opleiding. Hij is gepensioneerd en heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen.

‘Sinds ik in de gemeenteraad zetel, concentreer ik mij vooral op het leefmilieu en de mobiliteit in onze gemeente’, beklemtoont Ugo. Bij de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid (VSV) volgt hij geregeld opleidingen. ‘Met enige trots mag ik zeggen, dat ik met kennis van zaken over deze beleidsthema’s in debat kan gaan.’

Onlangs stapte Ugo mee in het project Testrijders van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de provincie Vlaams-Brabant. Ugo: ‘Autodelen is de toekomst. Autogebruik is belangrijker dan bezit. Als ambassadeur van het project verhuur ik mijn elektrische wagen. Zo geef ik ook een duwtje in Huldenberg om de stap naar elektrisch rijden te zetten.’

Ugo is een geboren optimist en gelooft in het Groenverhaal. ‘Met een verjongde en verruimde ploeg is onze partij klaar om mee te besturen.’