Tilly Stuckens - Merchtem

Tilly Stuckens, (1932) ex-journaliste bij De Standaard, op de groene lijst van Merchtem: Mijn sympathie gaat naar Groen omdat ik ervan overtuigd ben dat die partij zich sterk inzet voor de bescherming van de natuur en dus ook van ons allemaal, bewoners van dit stukje van onze aarde. Want uiteindelijk gaat het om ons, mensen en om al wat leeft. Onze aarde is ons huis. Te kostbaar om te verwaarlozen, leeg te plunderen, te besmetten met luchtvervuiling, giftige stoffen, afval. Te kostbaar om roekeloos om te springen met de gaven van de natuur: water, lucht, dieren, planten, bloemen, rustgevende landschappen, bossen. Zorgen voor een gezond leefklimaat is de meest fundamentele garantie op welzijn voor ons en voor de volgende generaties: onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen... In onze gemeente is dat alleen mogelijk als ze er alles aan doet om haar landelijk karakter te herstellen en om zorgvuldig om te springen met de groene ruimte die er nog is. Dat vereist een andere visie op wat nodig is voor een samenleving waarin iedereen zich veilig en goed kan voelen.” Tilly schreef over maatschappelijke onderwerpen zoals de emancipatie van de vrouw.