Steun de campagne voor een Ouderenrechtencommissaris

Steun de campagne voor een Ouderenrechtencommissaris

De vergrijzing van de bevolking grijpt diep in op alle levensdomeinen: van de economie tot de zorg, van de huisvesting tot de mobiliteit en de publieke ruimte. Een haalbare uitdaging. Als men ouderen niet discrimineert, hun mensenrechten respecteert en ten volle laat participeren. Ouderen zijn geen maatschappelijke last. Velen engageren zich bovendien elke dag, sociaal, economisch, cultureel of politiek. Velen zorgen voor leeftijdgenoten, kleinkinderen of hun buurt. Toch is er discriminatie van ouderen. Op de arbeidsmarkt, inzake inkomen of huisvesting. Velen zijn afhankelijk van familie, verstoken van essentiële dienstverlening, beperkt in hun mobiliteit. Zorg verandert ouderen vaak in afhankelijke “bejaarden”, betutteld en zonder privacy. De coronacrisis zette het tekort aan respect voor de mensenrechten van ouderen op scherp. Getuigenissen over dramatische situaties schokten de publieke opinie. Mensen stierven in eenzaamheid zonder steun. Spanning in dienstverlening liet zorg ontsporen. Controlemechanismen schieten hopeloos tekort. Klachtenprocedures zijn niet onpartijdig. Controles gaan alleen over technische normen en niet over rechten van ouderen. Mensenrechten gelden ook voor ouderen. Discrimineren is verboden, ook op leeftijd. Ook ouderen hebben recht op zelfstandigheid, goede zorg, privacy en bescherming tegen vernederende behandeling. GroenPlus wil een Ouderenrechtencommissaris die zorgt voor de naleving van de rechten van ouderen. Waar ouderen met hun klachten terecht kunnen. Die zich burgerlijke partij stelt bij schending van rechten. Die waakt over de kwaliteit van zorg en over de rechten van ouderen in voorzieningen. Onderteken de petitie op www.initiatieforc.be/petitie/