Samenwerken rendeert in Haspengouw en Voeren

31 Oktober 2017

Samenwerken rendeert in Haspengouw en Voeren

Het  Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren is een bijzondere streek in het Zuiden van Belgisch Limburg. Een glooiend landschap met beekvalleien, akkers met bloeiende bermen, hoogstamboomgaarden die in elk seizoen het landschap opfleuren.  

GroenPlus Limburg bedacht in juli 2017 het Regionaal landschap Haspengouw en Voeren (RLHV)  met een groene pluim. Deze vereniging draagt bij tot de opwaardering van het landschap in Zuid-Limburg. Een verbetering die op het terrein duidelijk zichtbaar is in de  herbeplanting en onderhoud van hoogstamboomgaarden, graften, holle wegen, solitaire bomen, trage wegen e.a. .  Er worden activiteiten ontwikkeld rond duurzame streekontwikkeling op basis van de actuele en potentiële kwaliteiten van de natuur, het landschap en de streekidentiteit. De toeristische aantrekkelijkheid van de streek die daarvan het gevolg is, zorgt voor een economische meerwaarde. 

De vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren bestaat sinds 1999 en is een samenwerkingsverband tussen overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties, wildbeheereenheden en toeristische verenigingen. De samenwerking van al deze actoren op het terrein staat garant voor een doorgedreven zorg voor natuur en landschap.

Meer info vind je op www.regionalelandschappen.be

 

Ivo Thys
Voorzitter GroenPlus Limburg