Rita Merchiers - Zottegem

Rita Merchiers, gepensioneerd en actief.

Ik leer graag vreemde talen, heb een passie voor erfgoed en ik hou van fikse wandelingen in de vrije natuur.
Ik ben lid van de milieuraad en de seniorenraad.
Een betere werking van de adviesraden en meer participatie en inspraak van de burger vind ik belangrijk.
Van ons Stadsbestuur verlang ik meer aandacht voor en steun aan de lokale landbouw.
Behoud van open ruimte is prioritair.
Meer investeringen in de deelgemeentes met o.a. verfraaiing van dorpskernen en pleintjes, meer groen.Betaalbaar wonen en een gezonde leefomgeving zijn een recht voor iedere Zottegemnaar.

Vanop plaats 28 wil ik Groen Zottegem een stevig duwtje geven.