Rika Savat

RIKA SAVAT

21ste Vlaams Parlement

www.groen.be/rika_savat

Ik werkte in het volwassenenonderwijs als lerares Spaans en kwaliteitscoördinator. Als Initiatiefnemer van het cohousingproject Eikenberg in Brugge, ijver ik voor overheidssteun voor collectieve woonvormen. Ik pleit ook voor kwaliteitsvolle, energiezuinige en betaalbare woningen voor iedereen.
Daarvoor zijn investeringen in hernieuwbare energie, het doorvoeren van een betonstop en een globaal groenbeleidsplan noodzakelijk.
Kies met mij voor gedeelde en publieke groene ruimte, betaalbaar wonen en levenslang woonrecht voor iedereen, frequenter en duurzamer openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit.