18 feb 2020

Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2018 over de 14 de bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag Inzake biologische diversiteit (COP14)

Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2018 over de 14 de bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag Inzake biologische diversiteit (COP14).

 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0431_NL.html

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.