Raf Catthoor - Temse

Raf Catthoor, derde plaats op de lijst van Groen in Temse.

Raf is gemeenteraadslid voor Groen Temse sinds 2012. Daarvoor was hij 9 jaar OCMW raadslid en actief bij 11.11.11.

Raf is geboren en getogen in Temse. Hij is prof elektronica - ICT aan de Universiteit Antwerpen, en geeft les over duurzame elektriciteit (wind-, zonne-energie, elektrische voertuigen). Daarnaast is hij bezig met het leven in de natuur, gezonde voeding, recyclage, de Noord-Zuid samenwerking, wereldmuziek en sport.

Raf wil Temse een nieuw elan geven op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Hij kiest voor autoluwe dorpskernen, gescheiden fietspaden, meer groen en parkgebieden binnen en buiten de kern, nieuwe vormen van wonen, mensen die elkaar vinden op straat en in buurthuizen.

“Realistisch en to the point”