Philippe Gryson

PHILIPPE GRYSON

13de plaats Vlaams Parlement

www.groen.be/philippe_gryson

In Freinetschool De Torteltuin ben ik coördinator en bewijzen we reeds vierentwintig jaar dat methode-onderwijs werkt.
Opvoeding heeft te maken met visie en bewuste keuzes. Ook de politiek mag en moet keuzes maken gebaseerd op duurzaamheid en voor het welzijn van alle burgers.


Groen staat voor een eerlijker verdeling van de middelen, meer natuur (ook in de steden), gezondheid boven geldgewin, een veilige leefomgeving, leefbare landbouw, efficiënt openbaar vervoer, werkbaar werk, propere lucht,...


Kies bewust voor een groene toekomst. Zorg er mee voor dat kinderen kunnen opgroeien op een leefbare planeet. Kies voor het samengaan van ecologie en economie! Stem Groen!