Petra De Sutter

Petra De Sutter

Lijsttrekker Europees Parlement

https://www.groen.be/petradesutter

Petra zet zich vol overgave in voor een Europa waar mensen voor elkaar zorgen, de sterkeren voor de zwakkeren. Die solidariteit vertaalt zich volgens haar in een sterke sociale zekerheid en zorg voor mens en milieu. Petra staat erom bekend geen enkel moeilijk vraagstuk uit de weg te gaan. Ze denkt graag na over ethische dillema's, mensenrechten en seksuele en reproductieve rechten van vrouwen en meisjes.

'Het is gemakkelijk om aan de kant te staan roepen dat alles de verkeerde richting uitgaat en dat de politici er niets van bakken. Het is veel consequenter om zelf de handschoen op te rapen en de dingen te proberen beïnvloeden'

Petra is gevierd fertiliteitsexperte en bijt zich voor onze partij vol passie vast in onder andere mensenrechten, migratie en bio-ethiek. Ze vertolkt onze stem in de Senaat en in de Raad van Europa. Ze wordt vaak beschouwd als het boegbeeld voor transgenders.

In haar vrije tijd speelt Petra cello en luistert ze naar klassieke muziek. Ze houdt enorm van dieren en boeken lezen. Sinds ze politica is, schreef ze ook twee boeken. Samen met Elke Lahousse pende ze haar levensverhaal neer in [Over]leven en met Eline Delrue bundelde ze verhalen en ethische vraagstukken voor de toekomst in 'De Maakbare Baby'.