Oude auto's ombouwen naar elektrische wagens

08 Juni 2017

Oude auto's ombouwen naar elektrische wagens

Het voltallige Vlaams Parlement heeft zich unaniem geschaard achter de elektrische mobiliteit. Maar aan dat voornemen zit een sociaal-ecologisch ranzig kantje.

Het voltallige Vlaams Parlement heeft zich unaniem geschaard achter de elektrische mobiliteit. Tegen 2030 zouden 50% minder fossiel aangedreven voertuigen op onze wegen moeten rijden. Maar aan dat voornemen zit een sociaal-ecologisch ranzig kantje. Enerzijds heeft Open-VLD al voluit de subsidiekraan (tijdelijk) opengedraaid om de dure aanschafkost van een nieuwe elektrische wagen wat te verlichten en worden de gemeenten verplicht om minstens een 5-tal laadpalen te installeren tegen 2020, anderzijds beginnen steden niet alleen meer straten verkeersvrij te maken, maar ook de binnenstad uit te roepen tot een lage emissie zone. Dat wil zeggen dat oude vervuilende fossiele auto's de toegang tot de stad wordt ontzegd?  

Hoe gaan senioren, werkzoekenden, gehandicapten en menig andere bevolkingsgroep die van een karig inkomen amper of zelfs niet rondkomen zich een nieuwe elektrische wagen kunnen permitteren? Zelfs de begoede middenklasse ziet dat ook recente fossiele wagens hierdoor op de tweedehandsmarkt dreigen een groot deel van hun waarde te verliezen. Deze goedbedoelde maatregelen geven aanleiding tot een zoveelste sociale uitsluiting: welgestelden kunnen zich een nieuwe elektrische wagen aanschaffen, de werkende klasse kan hem leasen van het bedrijf en de rest kan zich beter behelpen volgens het STOF-principe: STappen/Openbaar vervoer/Fiets.

Motor, uitlaat en remmen vervangen

Ook de ecologische impact is niet te onderschatten. Een nieuwe wagen produceren  kost enorm veel energie, grondstoffen en water, terwijl bij de meeste fossiele wagens eigenlijk alleen maar de motor, de uitlaat en de remmen aan echte slijtage onderhevig zijn. Net die stukken worden bij een conversie vervangen, alsmede ook de brandstoftank oftewel ongeveer 20% van de componenten van de wagen en al de rest kan worden herbruikt.

Daarbij moet wel gesteld worden dat fossiele wagens van de vorige eeuw nog vrij eenvoudig te converteren zijn, omdat het motormanagement nog niet is geïntegreerd in een centraal computersysteem. Recente wagens zijn eigenlijk rijdende computers, waarbij alles centraal wordt gestuurd en gecontroleerd, waardoor er redelijk wat reverse engineering nodig is om het motormanagement te desactiveren.   En zoiets uitvoeren zal daarenboven door bijna elke constructeur juridisch worden aangevochten.
 

Er zijn nog meer hinderpalen. Zelfs al is de conversie technisch gelukt, dan is het momenteel onmogelijk in België om voor het voertuig een gelijkvormigheidsattest te verkrijgen bij de FOD Mobiliteit. Zonder dat attest krijg je geen nummerplaat van de DIV en wil ook geen enkele maatschappij het voertuig verzekeren. De kost van de technische conversie zelf kan ook hoog oplopen, want het is geen bandwerk. De loonkost weegt daarom het zwaarste door, zeker in een land als België. Zonder subsidiëring is er eigenlijk geen "business case" en kan geen enkele onafhankelijke garage of werkplaats er financieel uit geraken. Ook aan de juiste opleiding ontbreekt het momenteel bij veel autotechnici.

Komaan, overheid, doe een inspanning

Omwille van al de vernoemde redenen en hindernissen zouden volgende maatregelen van overheidswege moeten getroffen worden:

1.    Zorg voor een F2EC-opleidingstraject (Fossile to Electric Conversion) in technische scholen en bij de RVA. Ook zou minstens één technieker in elk autokeuringsstation een aangepaste opleiding moeten krijgen om een F2EC-keuring uit te kunnen voeren.
2.    Zorg ervoor dat de FOD Mobiliteit over de nodige procedures beschikt om in geval van voorlegging van een positief F2EC-keuringsattest een gelijkvormigheidsattest te kunnen uitschrijven.
3.    Net zoals er PWA-checques kunnen worden aangeschaft voor poetshulp, zouden er ook F2EC-checques moeten kunnen worden aangeschaft, zodat de totale F2EC-kost niet meer dan bvb. 3000 euro zou kosten (de prijs van een goede elektrische fiets).
 

Dus waar wachten we op bij Groen? Ijveren voor F2EC-maatregelen is sociaal én ecologisch meer dan ooit verantwoord en het creëert jobs, jobs en nog eens vooral creatieve jobs. Met het geld dat nu voorzien wordt voor nieuwe gevechtsvliegtuigen of voor de overkapping van de ring rond Antwerpen, kunnen we gemakkelijk alle fossiele wagens in België omvormen in propere, zuinige en duurzame varianten.

Let's make Belgium great again, electrify fossil cars!

Marc Peetermans