Openbaar vervoer in onze steden is niet slecht

Openbaar vervoer in onze steden is niet slecht

Het openbaar vervoer in onze steden is niet slecht, zegt Mieke Vogels. Ons openbaar vervoer is ver van perfect, maar dat het op niets trekt, duur is, niet op tijd rijdt?is niet waar.  In Freiburg betaal je 50 euro per maand en je abonnement kan je in de hele regio gebruiken op tram trein en bus. In Vlaanderen betaal je 299 euro voor een multipas die een jaar geldig is (24,91 euro per maand). 65+ers betalen voor diezelfde multipas 51 euro per jaar; studenten hebben een verlaagd tarief en mensen met een laag inkomen betalen een sociaal tarief (wat in Freiburg niet bestaat). Hiermee kan je in heel Vlaanderen trammen en bussen. De trein heeft aparte abonnementen, wat vooral met onze ingewikkelde staatshervorming te maken heeft. In de steden rijden trams en bussen met een zelfde frequentie als in Freiburg en zijn er nachtbussen. Als je op het platteland woont, is de service natuurlijk veel minder uitgebouwd. Onze manier van bouwen en verkavelen maakt 'openbaar vervoer voor iedereen' onhaalbaar en onbetaalbaar. Bij de familie Schillinger in Freiamt?Pechofen in de bergen van het Zwarte woud geraak je ook niet met openbaar vervoer. Door altijd te klagen over ons openbaar vervoer dragen we bij aan de vooroordelen die er vooral bij de liberalen en de middenklasse bestaan: met het openbaar vervoer geraak je nergens, dus moeten we de auto nemen. Ik ben een fanatiek openbaar vervoer gebruiker en je geraakt er echt heel ver mee. Ik zie duidelijk dat bij ons trams en bussen het vervoermiddel zijn van jongeren en de lagere klasse. In London of Parijs zie je mensen in pak en met aktetas op het openbaar vervoer, bij ons niet. Laten we als Groen ophouden met het openbaar vervoer te beschimpen, openbaar vervoer is een bondgenoot in de strijd tegen koning auto. Ga niet steeds mee in de verhalen van 'daar geraak je nooit met openbaar vervoer', bewijs het tegengestelde. De Lijn - vervoerbewijzen Mieke Vogels