GroenPlus wenst jullie een warm eindejaar en een hoopvol en Groen 2019

30 December 2018

GroenPlus wenst jullie een warm eindejaar en een  hoopvol en Groen 2019

Nieuwjaarswensen 2019

We blikken terug op  een mooi GroenPus jaar.
In april organiseerden we ons tweede congres ‘Iedereen werkt’, de zomermaanden herinneren ons aan mooie fietstochten in West-Vlaanderen en de Antwerpse Kempen, het najaar stond in het teken van de campagne met onze mooie folder en in november was het tijd voor een feestje voor 15 jaar GroenPlus.

Maar wij zijn ook en vooral een politieke ouderenwerking.
Een terugblik op de politieke realiteit van 2018 maakt ons minder vrolijk.
Een paternoster van onrustwekkende berichten over onze luchtkwaliteit, over ons klimaat , maar onze beleidsvoerders rijden gewoon verder op het doodlopend spoor.

Europa tikte ons land nog maar eens op de vingers omdat we de luchtkwaliteitsnormen niet halen. Joke Schauvlieghe  antwoordt met een luchtbeleidsplan  zonder enige ambitie Vlaanderen zal trachten om tegen 2050 te beantwoorden aan de normen van de WHO. Wablief!
Ondertussen vangen wij steeds vaker kleinkinderen met luchtwegeninfecties op.

Hier moesten we als GroenPlus op reageren. We verzamelden bezwaarschriften tegen het plan dat meer lucht dan beleid bevat.
Die bezwaarschriften gaven we als oma’s en opa’s  af aan de minister ‘ grootouders voor het klimaat’ Vlaanderen is mede dank zij onze super-oma Elka Joris, geboren.
Ondertussen zijn er heel wat contacten met de grootouders voor het klimaat in Nederland en Wallonië die al langer bestaan en niet onder de paraplu van één partij huizen.

Gewezen Vlaams ombudsman Bernard Hubeau is bereid om op 25 januari als onafhankelijke autoriteit, het stichtingscolloquium  voor te zitten van grootouders voor het klimaat Vlaanderen. Afspraak maandag 25 januari, 14.00 uur in het Vlaams parlement. Wees welkom!

We stapten ook mee op in de grootste klimaatmars op 2 december in Brussel.
Hartverwarmend om tussen 65.000  mannen, vrouwen en kinderen meet te ijveren voor een gedurfd klimaatbeleid.  Dit signaal kan tellen!
Wat een opdoffer als amper twee dagen later België als enig westers land  tegen een ambitieus energieplan stemt.
Hadden jullie ook zo’n déjà vue?
35 jaar geleden in 1983  stapten we met  400.000 mensen op tegen het plaatsen van de raketten enkele dagen tekende Martens het contract om de on-tuigen op ons grondgebied toe te laten!!

Maar we geven het niet op!
Met het ouder worden, worden we ook radicaler, er rest ons immers minder tijd om er voor te zorgen dat we onze kinderen en kleinkinderen een betere planeet na te laten.
Samen met Hart boven Hard zijn we volop in voorop-lopende zaken.
En de regering, ze viel. Over een niet-bindend pact dat gewoon de mensenrechten bekrachtigt. En de opwarming van de aarde, ze bleef in de diepvries. Vier ministers van klimaat, nul resultaat. En mensen in gele, rode, groene en blauwe hesjes, ze bleven strijden voor een humaan bestaan. Dus de koning, hij dacht diep na. Arme Filip, zoveel vragen. Wat is er van dit land geworden, dat zijn eigen grondwet laakt? 
Michel gevallen, Hart boven Hard gaat door…
Tot aan de verkiezingen gaat Hart boven Hard in voorop-lopende zaken !

Ondertussen werkt GroenPlus samen met Jong Groen aan een manifest voor een socialer en Groener Europa.
In dit manifest vragen we de Groene Europese partijen om het voortouw te nemen voor de uitwerking van een andere welvaartsmaat. Dit is DE sleutel om onze economie duurzamer te maken.
Economische groei wordt vandaag gemeten met het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit BBP telt alle goederen en diensten bij elkaar die geproduceerd worden.

Een voorbeeld. Om de groei van de Antwerpse haven te verzekeren, wordt een nieuw dok gepland. Morgen kunnen per jaar 5 miljoen containers extra worden gelost.  Als daardoor het aantal files en ongevallen nog toeneemt en de luchtkwaliteit nog slechter wordt, dan tikt dit positief aan voor onze ‘perverse’ welvaartsmaat. Meer ongevallen betekent immers meer werk voor ziekenwagens, depannagediensten, verzekeringskantoren … meer zieken door de vervuilde lucht betekent meer medicatieverbruik, meer ziekenhuisopnames…
Vrijwilligerswerk daarentegen doet niets voor de economische groei, want het is onbetaald. Hoe hard een vrijwilliger ook werkt en hoe waardevol de bijdrage aan de samenleving ook is, het BBP wordt er geen euro hoger door. 
Men ging er lang vanuit dat meer economische activiteit automatisch leidt tot meer welvaart. Niet dus ! Maar het BBP is ondertussen zo ingeburgerd dat de groei ervan DE beleidsdoelstelling is geworden. 

Politici moeten de zaak terug in handen nemen en nieuwe spelregels maken. Het kan anders! Zo wijst Kate Raworth met haar Donut-economie ons de weg naar een economie, die de grondrechten voor iedereen garandeert en groeit binnen de grenzen van de draagkracht van onze planeet. Aan de VUB berekent men elk jaar de Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). Die niet alleen optelt maar mens en milieukosten van groei in mindering brengt. 

Samen met Jong Groen willen we dat Europa hierin het voortouw neemt.
Dit manifest kadert in onze campagne richting mei 2019, de moeder aller verkiezingen waar Vlaamse en federale en Europese parlementsleden worden gekozen. We schreven een brief aan de poll comités met de vraag om niet langer uit te gaan van verjonging en vernieuwing maar voortaan ervaring en vernieuwing centraal te stellen en er zo voor te zorgen dat de groter wordende groep 55+ ers beter vertegenwoordigd zijn in de parlementen. Onze onnavolgbare campagneleider Luc Debuyst werkt ondertussen aan ons campagnemateriaal. We zijn alvast van plan tijdens de paasvakantie actie te voeren aan de kust en later ook naar dit mooie Limburg te komen waar Groen echt nog wel een duwtje kan gebruiken.
Heb je zin om mee te werken in ons campagneteam, laat het gerust weten aan Luc.

De regering Michel I is verveld tot regering in lopende zaken.
Wij zijn alvast blij dat alle regeringspartijen buiten NVA het been hebben stijf hielden over het VN pact migratie. Michel heeft gelijk:  ‘ons land staat aan de juiste kant van de geschiedenis’. De NVA die het steeds heeft over onze normen en waarden is de eerste om die normen onderuit te halen. De universele verklaring van de rechten van de mens, de sociale grondrechten zoals in artikel 23 van onze grondwet, dat zijn de echte norme en waarden die er echt toe doen.

De voorbije vijf jaar heeft Theo Francken die waarden zwaar geschonden door mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht op zoek naar een beter leven, eerst weg te zetten als profiteurs, later zelfs als criminelen die je van hun vrijheid beroofd!
Kinderen in de gesloten centra?
Niet in onze naam!
Wij steunen de organisaties en mensen die tegen de stroom in, vluchtelingen een warme opvang bieden en zo bewijzen dat Theo Franken niet spreekt in naam van alle Vlamingen.
Zo is onze eigen GroenPlusser Johan Vandehollemeersch actief binnen de  vzw Huizen van Vrede. Zij helpen erkende vluchteling  om naar een woonplaats te zoeken, desnoods huren ze zelf een woning om onder te verhuren aan de vluchteling.
Zij zorgen ook voor 'omarmers', vrijwilligers die de vluchteling of het gezin leren leven in Vlaanderen door regelmatig huisbezoek enz...
Bedankt voor dit mooie werk, applaus.

GroenPus wil duidelijk maken dat we opkomen voor de rechten van mensen op de vlucht. Onze kerstreceptie viel midden de  warmste week 2018. Onder de kundige leiding van Tom en Guy Kestens  hebben we ons de longen uit het lijf gezongen voor één van de  warmste week projecten: ‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’. Tegen de stroom in komt deze organisatie op voor de correcte uitvoering van het door België ondertekende vluchtelingenverdrag en voor de rechten die mensen op de vlucht hebben. We zongen 808 euro bij elkaar en zorgden er mee voor dat de opbrengst van deze warmste week een record was.

De vele acties van de warmste week zijn hartverwarmend  maar deze charitas kan nooit een excuus zijn voor de overheid.  De sociale grondrechten van elk mens garanderen blijft in de eerste plaats de taak van de overheid!

We wensen jullie warme eindejaarsdagen en een hoopvol en Groen 2019!

Avatar Mieke VogelsMieke Vogels
Voorzitter GroenPlus