In memoriam Karel Laurent

14 Augustus 2016

In memoriam Karel Laurent

Karel Laurent is op 12 augustus 2016 overleden na een rijk leven.

Hij was een tijd voorzitter van de Antwerpse Groene Senioren. Hij was ook één van de groene trekkers van Groen Kontich en van de streek Neerdorpen. Eerder was hij al schepen geweest in Kontich. Hij was een maatschappelijk zeer bewogen man. Daarvan getuigt zijn inzet voor het ACW, de sociale huisvestingsmaatschappij de Ideale Woning, voor OKRA en de Parochieraad. 

Onder zijn impuls gaven de Antwerpse Groene Senioren een Groene Pluim aan het Platform Antwerpse Sociale Huurders en aan de bestrijder van huismelkers in het Antwerpse, Frank Hosteaux. Hij had ook oog voor de groepvorming bijvoorbeeld door een vijfdaagse aan zee op te zetten. Op de aangename nieuwjaarsreceptie van de Antwerpse Groene Senioren nodigde hij Freya Piryns uit om over de vluchtelingen en asielzoekers te komen praten.

Persoonlijk had ik nog een aanknopingspunt met Karel. Hij was onderdirecteur geweest van de ASLK in Brussel en mijn schoonvader die hij gekend had had ook een hele loopbaan bij de ASLK doorlopen. 

Met Groen en GroenPlus gaan we het sociaal en ecologisch engagement van Karel Laurent voortzetten. Namens de ouderenwerking van Groen heb ik onze innige deelneming aan de familie bezorgd. Ik hoop dat vele goede herinneringen het verlies draaglijk maken en heb hen veel moed toegewenst. 


Uitvaartliturgie: zaterdag 20 augustus 2016 om 11.30 uur in de Sint-Martinuskerk,
Gemeenteplein te Kontich.

Hugo Van Dienderen, voorzitter van GroenPlus

Klikken voor 14 foto's van Walter Decoene die het engagement van Karel voor GroenPlus illustreren.

 

BIJLAGEN:

laurent_karel_rouwbrief_0.pdf