Luc Proost - Pelt

Sinds 2012 ben ik op pensioen, na 38 jaar als leraar op Sint-Maria en dit in verschillende vakken. De ideeën van Groen, dat de draagkracht van de aarde en de noden van de zwaksten als maatstaf voor het beleid neemt, hebben mij altijd aangetrokken. Zelf ben ik heel actief als vrijwilliger bij het geven van Nederlands voor nieuwkomers, via het Rode Kruis in het Valkenhof en via Vriend en Taal. Dit contact confronteert me vaak op erg directe wijze met welke moeilijke situaties op vlak van werk, wonen, scholing, enz. nieuwkomers geconfronteerd worden. De gemeente heeft hierin een belangrijke ondersteunende rol te spelen.
Doordat ik sinds een 6-tal jaar geconfronteerd wordt met een lichamelijke handicap, begrijp ik nog beter welke noden mensen met een beperking hebben qua toegankelijkheid van gebouwen, geschikte voetpaden, enz. Ook hierin kan en moet de gemeente haar verantwoordelijkheid opnemen.