Luc Franken - Antwerpen

Luc Franken stelt als zelfstandig copywriter zijn talent ook en onbaatzuchtig ten dienste van groene publicaties, zoals de huis aan huis krant. Nu staat deze roze groene op de Antwerpse stadslijst onder nummer 28.