Lieve De Cuyperen - Sint-Truiden

Lieve Decuypere is een bezorgde grootmoeder die denkt aan de toekomst. Ze is 68 jaar en vrijwilligster bij Onderdak en Onderons Sint-Truiden. Als kandidaat voor Groen wil ze meer, veel meer aandacht voor armen en daklozen in haar stad. GroenPlus wenst je succes, Lieve. Meer over Lieve en haar plannen: https://goo.gl/8o2Kpt