Lezing over het belang van regionale landschappen in Oost- Vlaanderen door Groen gedeputeerde Riet Gillis.

27 Februari 2020

Lezing over het belang van regionale landschappen in Oost- Vlaanderen  door Groen gedeputeerde Riet Gillis.

Lezing over het belang van regionale landschappen in Oost- Vlaanderen  door Groen gedeputeerde Riet Gillis.   Onze eerste activiteit op weg naar het congres biodiversiteit was een groot succes! We waren te gast bij Riet Gillis Groen gedeputeerde in Oost- Vlaanderen die ons ‘vorstelijk’ ontving in het statige Provinciegebouw in Gent. Riet is een bevlogen Groene en vertelt met veel liefde en overtuiging over haar plannen en realisaties om Oost- Vlaanderen groener te kleuren. Hefboom voor dit beleid zijn de regionale landschappen. Oost- Vlaanderen heeft drie regionale landschappen: het Meetjesland, Schelde-Durme en de Vlaamse Ardennen.Een regionaal landschap is een vzw met vertegenwoordigers van: Provinciale diensten zoals waterbeheer, natuur, landbouw, erosie, trage wegen… Gemeentebesturen, ev. polderbestuur of watering Agentschap Natuur en Bos, VMM Bosgroepen, VLM, Toerisme Landbouwers, boseigenaren, particulieren, organisaties (grondeigenaars en -gebruikers) De bedoeling van de vzw is draagvlak creëren voor landschap, natuur en streekidentiteit…en samen werken aan natuur en landschap. Momenteel zijn nog niet alle gemeentes aangesloten bij hun regionaal landschap. Riet wil dat voor het einde van de legislatuur alle gemeentes lid zijn van hun regionaal landschap. Door intergemeentelijke samenwerking wordt het mogelijk om groene en blauwe linten te realiseren tussen de gemeentes om zo een grotere habitat te creëren voor planten en dieren. Zo wordt met de boeren afgesproken om (tegen vergoeding) enkele meters van de rand van de akker  naast de waterloop vrij te maken om er een bloemenweide te maken. Dit betekent meer bijen, insecten, vlinders en die strook vormt bovendien een buffer die verhindert dat mest of pesticiden afvloeien naar de waterloop. Een ander project noemt ‘Beplant het landschap.De Provincie werkt daarbij samen met de Oost-Vlaamse Regionale Landschappen, de Bosgroepen en deelnemende gemeenten. Particulieren en lokale besturen kunnen subsidies krijgen voor het aanplanten van houtkanten, heggen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden, bos. Om bedreigde diersoorten te beschermen worden kerkuilkasten, steenuilkasten, steenuilvriendelijke drinkbak, zwaluw kunstnesten huismuskasten, insectenhotel eekhoornbruggen egelhuisjes en –poortjes, vleermuiskasten,  bomenrijen voor vleermuizen, inrichten perceelranden voor akkervogels (i.s.m. VLM), aanleg bloemenweides of bermen met bloemen voor bijen (i.s.m. VLM), poelen voor amfibieën Oost- Vlaanderen steunt ook de bosgroepen om zo het aantal bossen uit te breiden. T ot slot melden we nog dat onder impuls van Riet Gillis, Oost-Vlaanderen als enige provincie de natuurvereniging steunt met 300.000 euro voor de aankoop van nieuwe natuurgebieden. Riet kreeg hiervoor felicitaties van Natuurpunt. Het is duidelijk, in Oost- Vlaanderen maakt Groen het verschil en biodiversiteit is voor onze Groen gedeputeerde een werkwoord !Met dank ook aan Pieter Verstraete de medewerker van Riet die ons nog volgende info bezorgde:Meer info of je inschrijven op de digitale nieuwsbrief van één van de Oost-Vlaamse Regionale Landschappen: dat kan eenvoudig op de respectievelijke websites:https://www.rlsd.be/ (Schelde-Durme - naar beneden scrollen en dan vind je de inschrijvingsmogelijkheid)https://www.rlva.be/ (Vlaamse Ardennen - onderaan inschrijven op de e-zine)https://www.rlm.be/publicaties/nieuwsbrief/6933 (Meetjesland) Bekijk hier enkele foto's van de lezing.  Mieke Vogels