Karla Persyn - Gent

Plaats 32 - Gepensioneerd, 66 jaar

Ik wil me elke dag opnieuw inzetten voor een leefbare wereld voor allen. Ecologie en economie moeten elkaar de hand reiken om de toekomst veilig te stellen. Respect, verdraagzaamheid en aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving zijn de leidraad in mijn leven.