Jozef Smets - Menen

Jozef Smets is opgeleid als kok maar was tot zijn pensioen actief als stadswacht in Menen. Hij engageert zich al een hele tijd voor Groen en heeft al verschillende verkiezingen op de teller staan. Jozef is vooral bezorgd om die Menenaars die het moeilijk hebben. De armoede en de vereenzaming zijn maatschappelijke fenomenen, die zichtbaar toegenomen zijn in Menen. En er wordt te weinig ondernomen om er voor te zorgen dat niemand achterblijft. Jozef zet in op betaalbaar wonen, beter openbaar vervoer, meer inspraak en participatie en de bescherming van de open ruimte. Jozef doet dat vanaf de 17de plaats op onze lijst.