Johan Malcorps - Berchem

Johan Malcorps heeft als parlementslid hard gevochten voor minder fijn stof en stikstofoxiden. Milieu en gezondheid zijn zijn motivatie om aan politiek te doen. Ook in de districtsraad van Berchem was propere lucht zijn stokpaardje. Hij wil die strijd voort zetten.