Jo Verwimp - Asse

JO Verwimp, 74 j, plaats 21

Jo is een dagdagelijkse fietser en een fervent gebruiker van het openbaar vervoer.
De auto komt maar 3 à 4 keer per jaar uit de garage voor een totale afstand van rond de 500 km.
Met de fiets rijdt hij jaarlijks zowat 3000 km, zowel utilitair als recreatief.
Voeg daar nog ongeveer 6000 km openbaar vervoer aan toe.
Mijn auto, mijn vrijheid? Niet noodzakelijk. Het kan ook anders!

Vroeger was Jo bankbediende en provincieraadslid. Nu is hij met pensioen en vrijwilliger.