Jan Van Riel - Zoersel

63 jaar, opvoeder

Beleidsinteresses: wonen, mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking

Jan werkt als opvoeder in Monnikenheide. Hij zet zich niet alleen in voor zijn collega’s als vakbondsafgevaardigde, maar vindt solidariteit met het Zuiden ook belangrijk. Hij is actief in de Wereldraad en bij Oxfam Wereldwinkel.

Groen wil dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking, dat al jaren 0,7 % van de eigen middelen bedraagt, blijft behouden. Zoersel zet de stedenband met Bohicon in Benin, die onder impuls van toenmalig Groen schepen Bob Peeters werd aangegaan, intensief verder.

De gemeente ondersteunt de verdere uitbouw van Zoersel als ‘Fair Trade Gemeente’, o.a. door het promoten van fair trade producten bij verenigingen en lokale handelaars.