Ingrid Pira - Mortsel

Mortsel zit diep in mijn hart. Ik groeide er op, ging er naar school, woon en leef er. En ik was 12 jaar burgemeester, wat een voorrecht. We zorgden voor een tram en veilige fietspaden die nu al te smal zijn. En files ? Die zijn er overal in Vlaanderen zolang er op hoger niveau geen moedige beslissingen worden genomen.
Ik duw de lijst van Groen-Mortsel nu. Ik blijf in de politiek. Ook in Mortsel. En liefst van al willen we na deze gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 terug mee besturen. Om ervoor te zorgen dat de parochiecentra in de wijken niet zomaar afgebroken worden maar er gemeenschapsleven blijft. Buurtwinkels ook. Zo blij dat we de stratenloop in Mortsel-Dorp konden behouden.
Graag zet ik mijn schouders onder het winkelcentrum van de Statielei : dat doorgaand vrachtvervoer moet eruit en een professionele centrummanager krijgt alle kansen om het winkelcentrum nieuw leven in te blazen. Graag ook zet ik mijn schouders onder de klimaatuitdagingen waar Mortsel zoals vele andere steden en gemeenten voor staat.
Samen met lijsttrekker Walter Duré presenteer ik een lijst die groen, sociaal en divers is. Allemaal mensen die levenservaring hebben, rustig nadenken vooraleer een standpunt in te nemen en de burger willen betrekken bij gemeentelijk beleid.
Politiek kan ook mooi zijn.