Ilse De Schutter - Ekeren

Ilse De Schutter 58 jaar is lijsttrekker van het Antwerpse district Ekeren.
Ilse woont haar hele leven in Ekeren en kent het dorp dus door en door. Van jongs af aan was ze al gefascineerd door de natuur en rechtvaardigheid. Ze is fiere mama van 2 volwassen dochters en het 1ste kleinkindje is op komst.
We kennen Ilse als een bezige bij. Ze werkt als federaal ambtenaar en daarnaast is ze de afgelopen jaren vrijwilligster bij verschillende verenigingen geweest of nog steeds ( Jeugdliturgie, Kringwerking, Jeugdraad, Oxfam-Wereldwinkel,11-11-11,Natuurpunt, Preventie Lichthinder, Trage Wegen, Ademloos, Ringland…). Ilse had het geluk mee aan de basis te mogen staan bij de opstart van de ervaringsgerichte school De Waterval, waar ze nog altijd héél blijgezind op terugkijkt telkens ze voorbij de school wandelt.
Reeds 18 jaar zetelt Ilse als districtsraadslid in het district Ekeren en ze heeft zo al veel ervaring opgebouwd. Je moet haar niks wijsmaken want ze kent de dossiers door en door. En dit doet ze om een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen te hebben. llse stelt dat een district waar kinderen zich zorgeloos kunnen ontplooien en uitleven, een fijn district is om in te wonen.
Betaalbare woningen, veilige straten, beter openbaar vervoer en deelmobiliteit, behoud van open ruimte ( Puihoek en Hoekakker, e.a.), meer groen, een fuifzaal voor de jeugd, gelijke kansen en een duurzamer leven, meer inspraak, wijkbudgetten,... aan elk van deze thema’s wil ze samen met u werken.
Ilse wil het voortouw nemen in een vernieuwend beleid. Ze wil absoluut werk maken van de burgerbegroting ,waarbij de Ekerenaars autonoom beslissen over 10% van de totale begroting. Want samen met de burgers maken we in Ekeren het verschil en kiezen we voor een gezondere, eerlijkere en menselijkere samenleving.
Ekeren kan dat.