Herwin De Kind - Sint-Gillis-Waas

Na 13 jaar in de oppositie weet ik het wel zeker:  het kan anders!

Vernieuwing van het beleid is nodig: 

Een gemeente waar jong en oud veilig en comfortabel kunnen fietsen, een resolute aanpak van de waterhuishouding, een welzijnshuis dat voor iedereen openstaat, duurzaam energiegebruik en een ruimtelijke ordening met respect voor mens,  natuur en economie.