GroenPlus reikt 9 Pluimen uit

21 Juli 2017

GroenPlus reikt 9 Pluimen uit

Elk jaar organiseert GroenPlus een meerdaagse fiets- of wandeltocht. Een ideale gelegenheid om verdienstelijke mensen met een Groene Pluim te bedenken. 

Elk jaar organiseert GroenPlus een meerdaagse fiets- of wandeltocht. Een ideale gelegenheid om verdienstelijke mensen met een Groene Pluim te bedenken. Meestal werken ze in alle stilte aan sociale of ecologische projecten. Met zo'n Groene Pluim wil GroenPlus hun inzet en werk onder de aandacht brengen. In 2017 trokken 48 GroenPlussers naar Hasselt. Ze fietsten er bij wisselend weer en bezochten 9 projecten.

Van een doorwinterde biologische geitenboer, over een project van technologische vernieuwing, naar een sociaal horecabedrijf.

Wil je ook al fietsend mensen bemoedigen met een Pluim?
In 2018 jaar fietst GroenPlus in het Kortrijkse van 9 tot 13 juli en in de Antwerpse Noorderkempen van 9 tot 13 augustus.
Je hoeft geen lid te zijn van Groen om mee te fietsen. Interesse volstaat. Laat je interesse blijken via het "contact"-formulier op deze site.
En klik om te vernemen welke boeiende initiatieven een Pluim kregen.

Pluimenfietstocht dag1
48 enthousiaste GroenPlussers in Hasselt

 

 

 

 

Nooit eerder trok een Groene Pluimentocht meer volk. Uit alle Vlaamse provincies zakten GroenPlussers af naar de Limburgse hoofdstad.
In Alken verwelkomt Remy Schiffeleers de hele bende op het erf van zijn voorouderlijke hoeve. Schiffeleers runt er het Geitencoöperatief 'Levende aarde'. Dat ruik je en dat hoor je wanneer de bioboer, na een korte rondgang, de grond van de zaak toelicht.
Wars van de Boerenbond en andere industriële agronomie, is Schiffeleers één van die landbouwers die bedankte voor contractuele afhankelijkheid.
Hij dacht: wat kan de aarde ons bieden als we ze respecteren en de samenhang der dingen in het achterhoofd houden? In zekere middens wordt dit nog altijd op schouderophalen onthaald. Ten onrechte, vindt Schiffeleers, want het wordt herbronnen of een totale ontreddering van de aarde.
Nadat we de geiten gemonsterd hebben en de boer zijn betoog telkens weer nieuw vuur inblaast (zo zette hij in het West Afrikaanse Benin mee een geitenstal op poten) genieten we van een glaasje lekkere yoghurt uit geitenmelk, met aardbeien.
Tot slot ontvangt Remy Schiffeleers de eerste Groene Pluim 2017 voor de manier waarop hij lokale producten verbindt met eerlijke handel die ecologie hoog in het vaandel voert.

Pluimenfietstocht dag2
Regen overheerst, maar overwint niet

In Limburg is er niet enkel het Regionaal Landschap Midden Limburg, ook Haspengouw en Voeren timmeren al jaren aan het landschap. Stafmedewerker An Digneffe benadrukt dat het Regionaal Landschap Haspengouw Voeren (RLHV) geen intercommunale is, maar een vzw.
Met vaak tegengestelde belangengroepen wordt naar unanieme oplossingen gezocht, die goed zijn voor milieu en landschap.  Zo promoot het RLHV een herinvoering van de hoogstamfruitboom. Door de zucht naar opbrengst deed de grootschalige landbouw in de jaren '60 zijn intrede en verdween de hoogstam uit het landschap.


Lange tijd werd het pleidooi voor de hoogstam weggelachen als nostalgie. Wat blijkt nu? Dat de hoogstamcultuur perfect aansluit bij de aandacht voor ecologische en duurzame landbouw. Dit en de aandacht voor de beekvalleien en de akkers met bloeiende bermen -twee andere kenmerken van Haspengouw en Voeren- leverde het RLHV terecht een Groene Pluim op.

In Munsterbilzen moedigt 'De Overstap' psychisch kwetsbare mensen aan hun eigen kunnen te ontdekken en daarmee hun leven terug op de rails te zetten.
Dat doen ze door mensen op te vangen en te begeleiden en hen terug met de buitenwereld vertrouwd te maken. 

's Avonds mochten ook de 'Milieukoepel Limburg' van Gust Feyen en het 'Vluchtelingenwerk' van Eli Bijnens nog een Pluim in ontvangst nemen. Gust Feyen -o.a. bekend geworden met zijn actie tegen de aanleg van de A24- houdt zelfs op hoge leeftijd nog een serieuze vinger aan de pols inzake milieu en natuur.
De jonge Eli Bijnens trok als vrijwilliger naar het Griekse eiland Chios, om er zich mee te ontfermen over de talrijke vluchtelingenkinderen.

 

Pluimenfietstocht dag3
Van kasteel naar caravan

Voor Groene Pluimen 6 en 7 was het vandaag wel even fietsen. 56 km voor groep 2 en 64 voor groep 1, want die waren wel eens het pad bijster. En dan stel je, al fietsend van knooppunt tot knooppunt vast dat buiten de obligate peren- en appelbomen de rest aan landbouwgrond stilaan wordt ingepalmd door brutale maïsvelden die het landschap verknoeien. Maar dat terzijde, want we zouden over Groene Pluimen hebben.

In Kasteel Nieuwenhoven treffen we een kasteelvrouw van de nieuwe stempel. Neemt, niet gespeend van financiële middelen, het domein over van de familie Moffat. Niet om op haar lauweren te gaan rusten, maar om de boel (nou ja) helemaal om te gooien. Wat vroeger gesloten bleef voor de goegemeente wordt er nu voor opengesteld. Van de ruime kasteelsite wordt een deel omgebouwd tot co-housing of vakantiewoning. Uiteraard blijven er ook voldoende landerijen over om iets mee te beginnen. Jeanne Hoogeboom kiest bewust voor permacultuur, waarbij de natuur als het ware zichzelf in stand houdt. Uiteraard nadat je ze zelf de eerste impulsen geeft. Genoeg reden om Kasteel Nieuwenhoven een Pluim te geven voor de herbestemming van een stuk historisch erfgoed  tot een plek van rust en stilte, van natuur en cultuur, met daarbij aandacht voor ecologisch beheer. Kortom, een plek waar een mens zichzelf kan herontdekken.

Voor Pluim 7 gingen we effe over de grens naar het Brabantse Geetbets. Daar runt Bernd Vandersmissen Bio(bij)Bernd, een gemengd biobedrijf onder het CSA-label. Een trotse Louis De Bruyn (van Wervel) mocht er een van zijn leerlingen uit De Landwijzer in het groen zetten. Tegelijk stelde hij tevreden vast dat boeren momenteel niet enkel de stiel verlaten, maar dat jongeren er ook enthousiast instappen. Alleen stoten ze op het probleem dat er geen grond beschikbaar is. Met de hulp van o.a. 'De Landgenoten' sprokkelde Bernd Vandersmissen voldoende grond bijeen voor een gemengd biobedrijf. Hijzelf bouwt een biologisch CSA-bedrijf uit dat groentepakketten uitzet, vriendin Rosette Hendrix kweekt bloemen van de korte keten, zonder bestrijdingsmiddelen. Voorlopig huist het jonge stel in een caravan, de échte boerderij is voor later.

Pluimenfietstocht dag 4
Laatste pluim toch nog 'nat'

 

Limburg blijft onverbrekelijk verbonden met de koolmijnen. En ook al wordt het 'zwarte goud' er al tientallen jaren niet meer gedolven, toch blijft hun silhouet van de schachtbokken meer dan een merkteken in het landschap. Zeker in Houthalen is dat het geval, de mijn die het kortst in dienst geweest.

Als we voor de n.v. Greenville staan, vragen we ons af wat er, buiten een interessant mijnmuseum, nog thuishoort in de oude mijnzetel. Directeur Kris Asnong schetst ons het ontstaan en de gestage groei van 'de incubator voor groene bedrijven'. Momenteel groepeert Greenville al een dertigtal bedrijven die stuk voor stuk vernieuwend bezig zijn. LRM, de Limburgse Investeringsmaatschappij en de gemeente Houthalen zorgden daarbij voor de nodige fondsen. Voorlopig zit het project nog in de rode cijfers, maar een expo in het gebouw toont beloftevolle perspectieven. Directeur Asnong mag, na felicitaties van voorzitter Hugo Van Dienderen, de achtste Groene Pluim in ontvangst nemen. Daarna schuiven we, samen met de werknemers, aan in de bedrijfsrefter.

Dan rest ons nog één pluim te gaan en dat gebeurt niet zonder slag of stoot. Buiten kleurt het uitspansel steeds grauwer. En ja, zowel groep 1 als groep 2 wordt onderweg naar het domein Kiewit bedacht met fikse regenbuien. Terplekke schudden we de nattigheid af en krijgen we een natje en een droogje aangereikt. We zijn te gast bij Koe-vert, een horeca-initiatief dat, in samenwerking met dagcentrum De Wroeter en met de nadruk op bio en FairTrade, een stuk sociale tewerkstelling realiseert. Het is Groen volksvertegenwoordiger Johan Danen die de laatste Pluim mag uitreiken.

GroenPlusvoorzitter Hugo Van Dienderen blikt tevreden terug op een geslaagde Limburgse Pluimentocht. Dit dank zij de inzet van Ivo Thys, Bert Verleysen, Georges Blauwet en Jan Van Reusel. En dan worden alvast twee nieuwe fietstochten aangekondigd. In 2018 gaan we zowel van start in het Antwerpse Retie als in het West-Vlaamse Kortrijk. Het is dus alweer uitkijken geblazen.

Klik hier om alle foto's te bekijken