GroenPlus congresseerde over 'Wonen'

11 Oktober 2023

GroenPlus congresseerde over 'Wonen'

GroenPlus congresseerde over ‘Wonen’(en koos ook nieuw bestuur)                      

Voor zijn driedaags congres streek GroenPlus neer in Mechelen. In het vroegere Groot Seminarie vond het tijd en vooral ruimte voor een laatste, gedegen gedachtenwissel over ‘Wonen’, een onderwerp dat veel ouderen bezighoudt.

Architect Filip Canfyn –auteur van het boek ‘Woon (on)betaalbaarheid’ mocht vrijdagavond de toon zetten. Hij hekelde niet enkel het beperkte aantal (6%) sociale woningen, maar ook de bestaande woonbonus die zijn doel voorbijschiet. Tegelijk deed hij het congres enkele positieve suggesties cadeau.

Het congres boog zich ’s zaterdags in deelgroepen over vier thema’s. Zo was er ‘Betaalbaar (zorg)wonen voor ouderen’, onder leiding van Vlaams parlementslid Ann De Martelaer. Over ‘Actief en gezond wonen in een fijne omgeving. Van zolang mogelijk in eigen huis, naar zo lang mogelijk in eigen buurt’ boog zich Natacha Waldmann, schepen voor o.a. welzijn in Oostende. ‘Zorgwonen voor ouderen met een migratieachtergrond; alternatieve woonvormen voor ouderen’ kreeg een invulling onder het voorzitterschap van Rina Rabau Nkandu, schepen voor ouderenbeleid in Mechelen. En aan ‘Ecologisch wonen voor ouderen’ werd extra aandacht besteed door Vlaams parlementslid Staf Aerts.

Aan de gevoerde debatten ging, zoals gezegd, twee jaar studie en onderzoek vooraf. Het peil van de gedachtenwissel tijdens het congres lag dan ook erg hoog en deed bij momenten professionele betrokkenheid vermoeden. Federaal parlementslid Stefaan Van Hecke had er dan ook weinig moeite mee om het eensgezinde debat in de juiste banen te leiden.  

Co-voorzitter Groen Jeremie Vaneeckhout mocht tijdens de afsluitende zondagvoormiddagzitting een reeks praktische voorstellen aan de partij in ontvangst nemen. Tegelijk kon hij ook het nieuwe GroenPlusbestuur begroeten.
Mieke Vogels werd unaniem herverkozen tot voorzitter en krijgt er Joost Fillet als vicevoorzitter bij. Kathleen Bevernage komt verder het bestuur versterken. Secretaris Hervé Devos, penningmeester Lieve Snauwaert en Gerda Sallaets verlengen hun mandaat. 

In volgend Zilverblad komen we uitvoerig terug op het congres.

 

Bekijk hier een selectie van foto's.

Walter Decoene