Greet Oris

GREET ORIS

9de Plaats Vlaams Parlement

www.groen.be/greet_oris

Als moeder en oma wil ik voor mijn kinderen en kleinkinderen een warme samenleving waar mensen zorg dragen voor elkaar. Waar ruimte is voor ontmoeting, gezonde lucht en voldoende fietsinfrastructuur.


Als leerkracht wil ik meer middelen voor een onderwijs dat leerlingen niet alleen voorbereidt op de arbeidsmarkt maar ook hun leven mee vorm geeft, een onderwijs dat leerkrachten beter ondersteunt en hun loopbaan aantrekkelijker maakt.

Als economist wil ik een circulaire economie met minder uitstoot en een lagere energiefactuur. Een samenleving met minder armoede en meer koopkracht, waar ieder naar zijn vermogen een faire bijdrage betaalt.