Greet Hendrix - Hasselt

Mijn leuze is “Dapper op de trappers”

Wat wil ik realiseren?

Nog méér fietspaden die veilig, goed aangeduid en vlot berijdbaar zijn. Ook meer fietsstraten en schoolstraten.
Een autoluw stadscentrum en beperking van sluipverkeer in woonwijken.
Nog méér groen: parkjes waar je even kan zitten en praten, speelpleintjes, volkstuintjes…
Optimale ouderenzorg die mensen in de wijk met elkaar in contact brengt. Ook aandacht voor mantelzorgers. 
Coaches voor mensen in armoede en/of eenzaamheid.
Geen hoge woontorens maar kwaliteitsvol (samen)wonen met genoeg groen.

Belang van bewoners gaat boven dat van betonbaronnen!

Greet Hendrix

62 jaar Runkst, Hasselt

Voor de 1ste keer kandidaat na een loopbaan in het onderwijs.